ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

“ชลน่าน” ยินดี “Saima” จากบังกลาเทศ ได้รับโหวตเลือกเป็น ผอ.WHO SEARO คนใหม่


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงความยินดีกับ “Saima Wazed Hossain” จากบังกลาเทศหลังได้รับโหวตเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) คนใหม่แทน “ดร.ปูนาม” ที่จะหมดวาระในเดือนมกราคม 2567 พร้อมเชิญมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางพัฒนางานสาธารณสุขในภูมิภาค

          วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2566) ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน กรุงนิวเดลี สาธารณัฐอินเดีย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 76 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2566 ว่า ในวันนี้ ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เมียนมา เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอร์เลสเต ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งผู้อำนวยการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) คนใหม่ ที่จะมาแทน ดร.ปูนาม เกตระปล ซิงห์ จากประเทศอินเดีย ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2557 และจะครบ 2 วาระ วาระละ 5 ปี ในเดือนมกราคม 2567 โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 2 ท่าน คือ Ms.Saima Wazed Hossain จากบังกลาเทศ และ Dr. Shambhu Prasad Acharya จากเนปาล

          นายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่า กระบวนการเลือกตั้งประกอบด้วย Web forum เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกตั้งคำถามกับผู้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 4 - 17 กันยายน 2566, Live candidate live forum เป็นการสัมภาษณ์ผู้สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 และการเลือกตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 76 โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบลับ (secret ballot) ผลการเลือกตั้ง Ms.Saima ชนะด้วยคะแนนเสียง 8:2 เสียง ซึ่งตนและคณะผู้แทนของประเทศไทยได้ร่วมแสดงความยินดีกับ Ms.Saima และได้เชิญให้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อหารือเรื่องงานต่างๆ หลังเข้ารับตำแหน่ง โดยเฉพาะความร่วมมือกันในการพัฒนางานสาธารณสุขในภูมิภาคต่อไป

          สำหรับ Ms.Saima Wazed Hossain ปัจจุบันอายุ 49 ปี เป็นบุตรีของ นางชีค ฮาสินา นายกรัฐมนตรีบังคลาเทศคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นบุตรีของ นายชีค มูจิบู เราะห์มาน ประธานาธิบดีคนแรก และเป็นบิดาผู้ก่อตั้งประเทศบังกลาเทศ โดย Ms.Saima เป็นนักจิตวิทยา ขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาเอกเป็น Doctoral candidate, school of education, Barry University, USA มีความเชี่ยวชาญด้าน Neurodevelopmental disorders and Mental health และเป็นนักเคลื่อนไหวออทิสติก มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลก คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

********************************************** 1 พฤศจิกายน 2566

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1061 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:55 น.