ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ร่วมกับบรูไน และ WHO เอเชียตะวันออกเฉียงใต้


       รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้แทนไทยหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบรูไนดารุสซาลาม และผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76

         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นำคณะผู้บริหาร หารือทวิภาคีกับ H.E. Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบรูไนดารุสซาลาม เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านการรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases : ACPHEED) โดยได้ขอบคุณบรูไนที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ ACPHEED ซึ่งทั้งสองฝ่ายหวังว่าอาเซียนจะบรรลุฉันทามติในการจัดตั้งศูนย์โดยเร็ว

         นอกจากนี้ ได้หารือกับ Dr. Poonam Khetrapal Singh ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลไทย กับสำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เมียนมา เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอร์เลสเต โดยนายอนุทิน ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และไทยได้แสดงจุดยืนร่วมกับประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการสนับสนุนเกาหลีเหนือเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก (Executive Board : EB) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO Regional Committee for South-East Asia : RC)
สมัยที่ 75 เมื่อปี 2565

 ****************************** 26 พฤษภาคม 2566

 

 

 

 

 

 

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 567 view
วันที่ประกาศข่าว : 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:24 น.