ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัด สธ. เผย ไทยย้ำความสำคัญหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก


          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย ประเทศไทยได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สนับสนุนความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ ในงานเลี้ยงรับรองระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 พร้อมทั้งขอให้สนับสนุนการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเดือนกันยายน 2566 ที่สหรัฐอเมริกา

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เมียนมา เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอร์เลสเต ซึ่ง Dr. Poonam Khetrapal Singh ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเจ้าภาพจัดงาน และมี Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เข้าร่วมงานด้วย โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงความสำเร็จ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่ผ่านมาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          จากนั้นคณะฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่ง Mr. Xavier Becerra รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ได้หารือเรื่องความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ ซึ่งประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ พร้อมทั้ง ขอให้สหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทนำในการผลักดันวาระของการประชุมนี้ด้วย 

********************************** 23 พฤษภาคม 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 991 view
วันที่ประกาศข่าว : 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:43 น.