ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัด สธ. เผย แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เดินหน้าใช้เทคโนโลยีจัดระบบบริการและดูแลรักษาผู้ป่วย


          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีข้างหน้า เน้นใช้เทคโนโลยีจัดระบบบริการและดูแลรักษาผู้ป่วย ขยายบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ เร่งรัดการติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงพยาบาลให้ครบในปีนี้ พร้อมทยอยเปลี่ยนเป็นรถพยาบาลไฟฟ้า ย้ำโรงพยาบาลเงินติดลบไม่ใช่ความผิด มอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลโรงพยาบาลทุกแห่งตามแนวคิด 1 จังหวัด 1 โรงพยาบาล

          วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2566 ว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี ได้มอบแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขระยะ 5 ปีข้างหน้า ให้พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการประชาชน เช่น การตรวจรักษาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) การจัดบริการส่งยาให้ที่บ้านเหมือนบริการส่งอาหาร ส่วนการพัฒนาบุคลากร จะเน้นในสาขาวิชาชีพที่ประชาชนต้องการมากขึ้น เช่น ทันตแพทย์ เป็นต้น

          นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา มีการพัฒนาเรื่องบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) ซึ่งหลังดำเนินการไปประมาณ 2-3 หมื่นรายต่อปี พบว่าผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาลและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย รวมถึงประหยัดงบประมาณของรัฐได้อย่างมาก จึงให้ขยายบริการไปถึงโรงพยาบาลชุมชนในหัตถการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อค้นหาโรคมะเร็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับการคัดกรองและเข้าสู่ระบบดูแลรักษาได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ส่วนการติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 20% ได้สั่งการให้เร่งรัดติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 นี้ เนื่องจากในปี 2567 -2568 มีแผนที่จะจัดหาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับทุกโรงพยาบาลในสังกัด รวมถึงทยอยเปลี่ยนรถพยาบาลเป็นรถไฟฟ้าเพื่อช่วยประหยัดงบประมาณ ค่าน้ำมัน และช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย

          “ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลเงินบำรุงติดลบ ซึ่งมีประมาณ 30 กว่าแห่ง จากทั้งหมดกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิด แต่ต้องไปหาสาเหตุ เช่น เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีประชากรน้อย ทำให้ได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัวน้อย หรือมีปัญหาเรื่องการติดตามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งต้องดูเรื่องการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วย ได้มอบนโยบายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไปดูแลตามแนวทาง 1 จังหวัด 1 โรงพยาบาล โดยให้สนับสนุนเงินเพื่อดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในจังหวัดได้ ให้เกิดการพัฒนาไปด้วยกัน” นายแพยท์โอภาสกล่าว

****************************** 9 พฤษภาคม 2566


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1223 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:12 น.