ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รพ.ร้อยเอ็ด พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจร คัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากสุด เป็นอันดับ 1 ของประเทศ


          โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร ป้องกัน ค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก ส่งต่อวินิจฉัยรวดเร็ว ผู้ป่วยถิ่นทุรกันดารเข้าถึงบริการสะดวก ทันเวลา รับการรักษาอย่างมีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจ มีผลงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จำนวน 41,722 รายและยังเป็นต้นแบบ/นวัตกรรมคัดกรองมะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดีสูงสุดของประเทศ ทำให้ได้รับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี 2565

          นพ.ธนรักษ์  ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ 5 ด้าน คือ มะเร็ง อุบัติเหตุ หัวใจ ทารกแรกเกิด และปลูกถ่ายอวัยวะโดยการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็ง ได้ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พัฒนาระบบการการตรวจวินิจฉัย และการรักษามะเร็งแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการบริการที่เหมาะสมและทันท่วงที เพิ่มอัตราการรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนผู้ป่วยระยะท้าย ได้พัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองอย่างไร้รอยต่อ ให้การดูแลแบบองค์รวม มีระบบเชื่อมโยงทั้งจังหวัดจนถึงชุมชน โดยผลงานการพัฒนาได้รับรางวัล “ศรีสวางควัฒน” ประจำปี 2565 ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มอบให้กับองค์กรสาธารณสุขดีเด่น ที่อุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเทในการช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

          ด้านนพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ดยังได้จัดตั้งศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่ห่างไกลใน จ.ร้อยเอ็ด ให้เข้าถึงบริการที่ดีมีมาตรฐานแบบใกล้บ้านใกล้ใจ โดยมีการป้องกัน, ค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก, ส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว, เป็นต้นแบบและนวัตกรรมคัดกรองมะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดี ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์เชิงรุกในทุกอำเภออย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานเป็นอันดับ 1 ของประเทศ, คัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับภาคีเครือข่าย และคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ทำให้สตรีใน จ.ร้อยเอ็ด ได้รับการคัดกรองปากมดลูกมากที่สุดในประเทศถึง 41,722 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565) นอกจากนี้ ยังริเริ่มโครงการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงในประชาชน จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีตรวจหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระ (FIT test) และการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy) ซึ่งมีผลงานการส่องกล้องมากที่สุดในประเทศอีกด้วย

****************************** 5 พฤษภาคม 2566

 

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1383 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:27 น.