ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ปี 2566


          กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ปี 2566 มีการให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก่อนเดินทาง พร้อมออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงส่งทีมแพทย์ไปดูแลระหว่างประกอบพิธี

          วันนี้ (9 มีนาคม 2566) ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ปี 2566 โดยมี นายอับดุลอะซีซ อับดุรเราะห์ (Mr. Abdulaziz Abdullah I. Alkhudhayr, Counsellor) Deputy Head of Mission  นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม ภายในงาน มีบริการตรวจสุขภาพให้แก่ชาวไทยมุสลิมก่อนเดินทางไปแสวงบุญ โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมออกเอกสารรับรองการให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยกรมควบคุมโรค

          นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบันความสัมพันธ์ไทยและซาอุดีอาระเบีย พัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด (His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อปลายปีที่ผ่านมา เป็นผลให้ความร่วมมือของทั้งสองประเทศ รวมถึงความร่วมมือในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และความร่วมมือในระดับพหุภาคีเป็นไปในแนวโน้มที่ดี ทั้งด้านการค้า การลงทุน การกีฬา ศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรม รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยในการทำฮัจย์และอุมเราะห์

          “นับจากสถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้น ปีที่ผ่านมาราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจึงได้เริ่มเปิดโอกาสให้ชาวมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงสนับสนุนโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เหมือนดังเช่นเคยที่ได้สนับสนุนพี่น้องชาวไทยมุสลิมมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคก่อนเข้าประเทศตามที่ทางการซาอุดีอาระเบียกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขณะที่สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดบริการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง และส่งหน่วยแพทย์พยาบาลไปให้การดูแลรักษาระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์ด้วย ซึ่งจะทำให้ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วน ทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างประกอบพิธี และหลังเดินทางกลับประเทศไทย สามารถประกอบพิธีฮัจย์ได้อย่างสมบูรณ์ตามศาสนบัญญัติ” นายอนุทิน กล่าว

          นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกอบพิธีฮัจย์ถือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่จำเป็นต้องปฏิบัติเมื่อมีความพร้อมตามที่ศาสนากำหนด โดยจะต้องเดินทางไปประกอบพิธี ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เดินทางจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านคนเข้าร่วมพิธี สำหรับปีนี้พิธีฮัจย์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 ทางการซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศพร้อมรับผู้แสวงบุญจากทั่วโลก ในจำนวนเท่ากันกับระดับก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 โดยจัดสรรโควตาให้กับผู้แสวงบุญชาวไทย จำนวน 13,000 คน ซึ่งได้มีชาวไทยมุสลิมที่ลงทะเบียนพร้อมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวนทั้งสิ้น 12,058 คน โดยที่ในปีนี้ซาอุดีอาระเบียไม่มีการกำหนดเงื่อนไขอายุของผู้แสวงบุญ สำหรับข้อกำหนดการได้รับวัคซีนป้องกันโรคก่อนเดินทางเข้าประเทศ ประกอบด้วยวัคซีน 3 ชนิด ได้แก่ 1.วัคซีนโควิด 19  2 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ  3.วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก่อนการเดินทาง พร้อมออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ -10 พฤษภาคม 2566 รวมถึงจัดระบบดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธี ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเดินทาง ส่งทีมแพทย์พยาบาลไปดูแลระหว่างประกอบพิธี และเฝ้าระวังติดตามสุขภาพภายหลังเดินทางกลับอีก 14 วัน เพื่อการดูแลสุขภาพพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้ง 12,058 คน ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สำหรับในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการรับบริการทั้งสิ้น 1,743 คน

*********************************************** 9 มีนาคม 2566

 

อัลบั้มภาพ


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 467 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 น.