ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. จับมือภาคีเครือข่าย สนับสนุนงานวิจัย ใช้ประโยชน์แบบจำลองโรคติดเชื้อ วางแผนรับมือโรคและภัยสุขภาพในอนาคต


          กระทรวงสาธารณสุข จับมือภาคีเครือข่ายสนับสนุนงานวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์จากแบบจำลองโรคติดเชื้อ วางแผนดำเนินงานและเตรียมการรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

          วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข) กล่าวว่า นายแพทย์โอภาส การน์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้นโยบายและมอบหมายให้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองโรคติดเชื้อ (Technical Workshop on Infectious Disease Modelling) และกล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแปลผลและใช้ประโยชน์จากแบบจำลองโรคติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับความท้าทายจากโรคระบาดในอนาคต สำนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข, the Access and Delivery Partnership (ADP) ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) จึงได้สนับสนุน HITAP ดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและใช้ประโยชน์จากแบบจำลองโรคติดเชื้อในประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัย นักวิชาการในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการสร้างหรือประยุกต์ใช้แบบจำลองดังกล่าว

          “หนึ่งในองค์ความรู้หรือศาสตร์ที่มีอิทธิพลอย่างมากในการสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายเพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด คือ แบบจำลองโรคติดเชื้อ หรือที่เรียกว่า infectious disease modelling ใช้ทำนายผลการป้องกันควบคุมโรคในอดีต ใช้วางแผนดำเนินงานและเตรียมการรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เปรียบเสมือนเข็มทิศหรือแผนที่ซึ่งใช้บอกว่าเรากำลังเดินทางไปจุดไหนหรือห่างจากเป้าหมายเท่าใด นอกจากนี้ผลจากแบบจำลองดังกล่าวยังมีประโยชน์อย่างมากในการสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจสถานการณ์ สามารถรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีสติ” นพ.รุ่งเรืองกล่าว

          สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์มาร์ก จิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์หยาง หลิว จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine ผู้ช่วยศาสตราจารย์คีชา เปรม จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ รองศาสตราจารย์บวรศม ลีระพันธ์ จากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี และ รศ. ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย จากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง Eric Arndt ผู้อำนวยการสำนักงานระดับภูมิภาคเอเชีย มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) เข้าร่วมบรรยาย

********************************* 25 พฤศจิกายน 2565

*******************************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 749 view
วันที่ประกาศข่าว : 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:59 น.