ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.เผย "โรคไข้หวัดใหญ่" ระบาดมากขึ้น หลังคนเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด


       กระทรวงสาธารณสุข เผย "โรคไข้หวัดใหญ่" มีแนวโน้มระบาดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลระบาด ร่วมกับมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันตนเองจากโควิด 19 ย้ำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ช่วยลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต และหากยังเข้มสวมหน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันการติดเชื้อทั้งโควิด19 และไข้หวัดใหญ่

      วันนี้ (15 กันยายน 2565) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ผ่านมาการเข้มข้นมาตรการส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ในการป้องกันโรคโควิด 19 ส่งผลให้โรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ มีการแพร่ระบาดลดลงด้วย แต่ขณะนี้เริ่มพบว่าโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตามปกติแล้วช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา เป็นช่วงการแพร่ระบาดตามฤดูกาลของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงมีโอกาสพบผู้ป่วยจำนวนมากได้อยู่แล้ว ประกอบกับหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 หลายคนลดความเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัย มีกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันและไม่สวมหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน ทำให้มีโอกาสที่โรคติดต่อทางเดินหายใจ อย่างโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น

         นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิด 19 ลดลงต่อเนื่อง เป็นเพราะช่วงที่ผ่านมามีการระบาดในวงกว้าง ทำให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อ และยังมีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 90% ทำให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ สำหรับการลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถทำได้ด้วยการเร่งตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ซึ่งกรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่บริการให้ฟรีเพื่อช่วยลดอาการหนักและเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง รวมถึงหากยังเข้มมาตรการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันได้ทั้งโรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่

****************************************** 15 กันยายน 2565


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1173 view
วันที่ประกาศข่าว : 15 กันยายน 2565 เวลา 11:19 น.