ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัด สธ.วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.สงขลา รองรับการเป็น “รพ.แห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ”


      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลสงขลา เพื่อให้บริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน คลินิกเฉพาะทาง และอายุรกรรมทั่วไป รองรับการเป็น “โรงพยาบาลแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ” เพื่อชาวสงขลา

      วันนี้ (14 กันยายน 2565) ที่ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พงเกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธี

         นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงขลามีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ยวันละ 2,438 ราย ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 445 ราย ได้มุ่งพัฒนาระบบการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้รับความสะดวก ลดความแออัดในการรับบริการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขา โดยก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,652 ตารางเมตร โครงสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหวได้
มีความทันสมัยมากที่สุดในจังหวัดสงขลา สำหรับให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจากสถิติผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินปี 2561 -  2563 รวมถึงผู้ป่วยที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายและผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลศูนย์ เฉลี่ย 81,000 รายต่อปี

       สำหรับชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 6 จะเปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก ได้แก่ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ เด็ก สูติ – นรีเวชกรรม คลินิกตา หู คอ จมูก จิตเวช ทันตกรรม และเวชกรรม ส่วนชั้นที่ 7 ถึง 9 เป็นสำนักงาน ภารกิจด้านอำนวยการ และในอนาคตจะขยายการให้บริการคลินิกนอกเวลาเฉพาะทางพรีเมียม เพื่อลดความแออัดในการรับบริการเวลาราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รองรับการเป็น “โรงพยาบาลแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ” เพื่อชาวสงขลาต่อไป

****************************************** 14 กันยายน 2565

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1039 view
วันที่ประกาศข่าว : 14 กันยายน 2565 เวลา 12:08 น.