ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัด สธ. เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา รองรับการดูแลประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง


         ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รองรับผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรมได้ 596 เตียง ดูแลประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

         วันนี้ (9 กันยายน 2565) ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดอาคาร 60 ปี อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และกล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีศักยภาพเทียบเท่ากับโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ มีบุคลากรเชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ และยังร่วมผลิตและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ดูแลรับส่งต่อผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง และเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง หลอดเลือดสมอง ทารกแรกเกิด ปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้มีผู้รับบริการจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลประชาชนทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง

            โดยอาคาร 60 ปี อายุรกรรม เป็นอาคารพักฟื้นผู้ป่วย 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,766 ตารางเมตร รองรับได้ 596 เตียง ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ภายในประกอบด้วย หอผู้ป่วยสังเกตอาการ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน หอผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและปลูกถ่ายไขกระดูก หอผู้ป่วยเคมีบำบัดและปลูกถ่ายอวัยวะ หอผู้ป่วยอุรเวชช์ หอผู้ป่วยพิเศษ งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก งานเภสัชกรรม ห้องเอกซเรย์ และงานสนับสนุนต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและคุณภาพบริการของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานอายุรกรรมที่ให้บริการได้หลากหลายสาขามากขึ้น ช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

********************************** 9 กันยายน 2565

******************************************

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1754 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 กันยายน 2565 เวลา 16:26 น.