ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดเดือนสิงหาคม 2565


      กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม 92 แห่งทั่วประเทศ ตลอดเดือนสิงหาคม 2565

        ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม  92 แห่งทั่วประเทศ ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติฯ โดยตลอดเดือนสิงหาคม 2565 จะมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

          1.จัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจ ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าชม 2.จัดสวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา พร้อมปลูกไม้พุ่มดอนญ่า ควีนสิริกิติ์ ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 92 แห่ง 3.จัดบริการตรวจสุขภาพในโครงการรักแม่ ห่วงแม่ พาแม่ตรวจสุขภาพ เป็นการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ด้านทันตสาธารณสุข คาดว่าจะมีผู้มารับบริการในสถานบริการทั้ง 92 แห่ง ประมาณ 9,000 คน ในช่วงสัปดาห์วันแม่ 8-12 สิงหาคม 2565 4.การบริจาคโลหิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยบริการทั้ง 92 แห่ง โดยสภากาชาดไทยจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตในแต่ละจังหวัด เข้ารับบริจาคตลอดเดือนสิงหาคม คาดว่าจะมีผู้มาบริจาค ไม่น้อยกว่า 9,000 คน ได้โลหิตไม่น้อยกว่า 9,000 ยูนิตทั่วประเทศ 5.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และในชุมชน 6.จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 4 ภาค ทั้งหมด 15 ตอน เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ และ 7.กิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และสถานีอนามัยพระราชทานนาม 92 แห่งทั่วประเทศ

************************************ 5 สิงหาคม 2565

****************************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1396 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18:28 น.