ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

“สาธิต” ชื่นชม จ.ตาก ขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทางบก น้ำ และอากาศ


         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดตาก ชื่นชมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลได้อย่างดี

          วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ที่โรงพยาบาลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดตาก พร้อมมอบชุดปฏิบัติงาน HERO Sky doctor (HERO AWARD) จำนวน 4 คน และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยงานสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดตาก จำนวน 13 รางวัล

        ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวก รวดเร็ว ซึ่งในพื้นที่ห่างไกลที่การเข้าถึงการรักษา การส่งต่อผู้ป่วย และการขนส่งลำเลียงยา เวชภัณฑ์ มีความลำบากและใช้เวลานาน งานการแพทย์ฉุกเฉินเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยรักษาชีวิตเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ทั้งประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประสบภัยต่างๆ โดยจากการติดตามการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ของจังหวัดตาก ต้องขอชื่นชมที่พื้นที่ให้ความสำคัญและพัฒนาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 มีการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินครอบคลุมทั้งทางบก น้ำ และอากาศ โดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด 2 ศูนย์ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดูแลพื้นที่ 4 อำเภอฝั่งตะวันออก และโรงพยาบาลแม่สอด ดูแลพื้นที่ 5 อำเภอฝั่งตะวันตก

           ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า งานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดตาก ทางบก มีหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 73 หน่วย บุคลากรทางการแพทย์ 1,264 คน พนักงานฉุกเฉินการแพทย์และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 636 คน พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน 125 คัน ส่วนทางน้ำ มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำ 4 หน่วย ได้รับการสนับสนุนเรือ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ซึ่งจากสถิติ 3 ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการลำเลียงทางน้ำ จำนวน 39 ราย และรอดชีวิตทั้งหมด สำหรับทางอากาศ มีการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน (Sky Doctor) ตั้งแต่ปี 2557 มีทีมแพทย์ชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน 3 ทีม ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลอุ้มผาง โดยได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในการลำเลียงผู้ป่วย จาก หน่วยบิน ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวร และหน่วยบินตำรวจจังหวัดตาก จนถึงปัจจุบันมีการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศแล้ว 59 ราย และมีแนวโน้มการลำเลียงผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี

                “ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน เดินหน้าทำงานเพื่อดูแลสุขภาพและช่วยชีวิตประชาชน การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีเป้าหมายสูงสุด คือ ช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัย เริ่มต้นตั้งแต่จุดเกิดเหตุ จนมาถึงโรงพยาบาล ซึ่งต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทันการณ์ ทีมผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ทุกทักษะ ทั้งการประเมินอาการ การช่วยเหลือ การเคลื่อนย้ายที่รวดเร็ว ถูกต้อง ตลอดจนกมีการสื่อสารที่กระชับฉับไว ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน” ดร.สาธิต กล่าว

 ************************************ 4 สิงหาคม 2565

**************************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1223 view
วันที่ประกาศข่าว : 4 สิงหาคม 2565 เวลา 15:41 น.