ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุน อสม.ร่วมต้านโควิด 19


 

          กระทรวงสาธารณสุข รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 2.95 ล้านบาท จากบริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบต่อให้กับ อสม.ทั่วประเทศ ในโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมต้านโควิด 19 สำหรับเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน

          วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) ที่โถงอาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 2,950,000 บาท จาก ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานบริหารเจ้าหน้าที่ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมต้านโควิด 19

          นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 อสม.ถือเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน ทั้งการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ดูแลผู้ที่ต้องแยกกักตัวสังเกตอาการ และผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาแบบ HI/CI รวมถึงให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะมีแนวโน้มลดลง และเตรียมการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรคประจำถิ่น แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ที่ภาคเอกชนนำมาสนับสนุนในวันนี้จึงนับว่ามีประโยชน์เพราะยังมีความจำเป็น ในการใช้คัดกรองและป้องกันตนเองสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ใช้ตรวจเช็คอาการตนเองเบื้องต้น โดยจะให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการจัดส่งไปให้ อสม.ในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเร็วต่อไป

          สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รับมอบ ประกอบด้วย 1.ชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 Antigen Test Kit จำนวน 10,000 ชุด 2.หน้ากากอนามัย จำนวน 500 กล่อง 3.เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 กระปุก 4.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบ Professional Use จำนวน 500 เครื่อง 5.เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 500 เครื่อง และ6.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล จำนวน 500 เครื่อง

 ********************************** 12 พฤษภาคม 2565

**********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1556 view
วันที่ประกาศข่าว : 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:36 น.