ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.จับมือ ธกส.และฟอร์ท สมาร์ทฯ พัฒนาระบบสะสมผลงาน อสม.แลกรับสิทธิประโยชน์ผ่านแอปฯ “สมาร์ท อสม.”


            กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท ฟอร์ท สมาร์ทฯ พัฒนาฟังก์ชันบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ บนแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” มุ่งสู่การรายงานผลงานของ อสม. ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ลดการใช้กระดาษ พร้อมสะสมแต้มแลกรับสิทธิประโยชน์จากเครือข่าย “บุญเติม” ในการซื้อสินค้าและบริการ

         วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ทฯ ร่วมแถลงข่าว “การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์สำหรับ อสม. บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.”

              นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยโครงการ 3 หมอ ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน โดยอสม.ซึ่งเป็นหมอคนที่ 1 ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมากที่สุด จะต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและรู้เท่าทันเทคโนโลยี ดังนั้น ในปี 2565 กระทรวงสาธารณสุขจึงตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพและยกระดับอสม. สู่การเป็นสมาร์ท อสม. โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ช่วยให้การทำงานของ อสม.มีความสะดวก เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนาสิทธิประโยชน์และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ อสม. โดยร่วมกับ ธ.ก.ส. และบริษัท ฟอร์ทฯ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายของ “บุญเติม” บนแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ในรูปแบบของการสะสมผลงาน ให้ อสม.รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” เพื่อสะสมแต้ม นำไปใช้ในการแลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น และบริการอื่น ๆ เช่น ส่วนลดค่าน้ำมัน ค่าบริการโทรศัพท์ เป็นต้น ถือเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่ตอบแทนพี่น้อง อสม.ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนในทุก ๆ ภารกิจของการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

                 ด้าน นพ.ธเรศ กล่าวว่า แอปพลิเคชันสมาร์ท อสม. เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มุ่งหวังในการสนับสนุนให้ อสม.สามารถปฏิบัติงานในฐานะหมอประจำบ้านที่มีความทันสมัย สามารถใช้สมาร์ทโฟนประจำตัวเป็นเครื่องมือในการบันทึกและส่งต่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน อีกทั้งเปลี่ยนการรายงานผลการปฏิบัติงานทางกระดาษ ให้เป็นการรายงานผลผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และลดปริมาณขยะ แสดงถึงความเป็นสมาร์ท อสม.อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นสมาร์ท อสม.อย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันมี อสม.ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วกว่า 490,815 คน คิดเป็นร้อยละ 47.21 จึงขอเชิญชวน อสม.ที่เหลือดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อจะได้เข้าถึงข่าวสาร ความรู้ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

********************************** 11 พฤษภาคม 2565

************************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2507 view
วันที่ประกาศข่าว : 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:46 น.