ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัด สธ.รับรางวัลกิตติมศักดิ์ “ผู้บริหารหน่วยงานรัฐดีเด่น” จากการดูแลปัญหาโควิด 19 ในไทย


          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับรางวัลกิตติมศักดิ์ “ผู้บริหารหน่วยงานรัฐดีเด่น” จากการดูแลปัญหาโควิด 19 ในประเทศไทย ในเวที SIAMRATH ONLINE AWARD 2022 ในโอกาสสยามรัฐออนไลน์ก่อตั้งครบรอบ 20 ปี เผยเป็นรางวัลของคนสาธารณสุขที่ร่วมกันทำงานควบคุมดูแลป้องกันโรคโควิด 19 อย่างหนักมาตลอด 2 ปี

      วันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับรางวัลกิตติมศักดิ์ “ผู้บริหารหน่วยงานรัฐดีเด่น” จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในการดูแลปัญหาโควิด 19 ในประเทศไทยในเวที SIAMRATH ONLINE AWARD 2022 จัดโดยบริษัท สยามรัฐ จำกัด เนื่องในโอกาสสยามรัฐออนไลน์ก่อตั้งครบรอบ 20 ปี ซึ่งมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลทุกแขนง ทั้งด้านการเมือง บันเทิง ภาครัฐ เอกชน ศิลปิน และดารานักแสดงทุกสาขา ดำเนินการคัดเลือกโดยกองบรรณาธิการสยามรัฐ คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ และคะแนนจากภาคประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ก Siamrathonline, ไลน์ @Siamrath และ Tiktok Siamrathonline

        นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับบริษัท สยามรัฐ จำกัด ที่สร้างสรรค์สื่อคุณภาพสังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และขอบคุณที่เห็นความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขไทยในการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก จนขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในระดับทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการควบคุมกำกับดูแลมาตรการมาตลอด 2 ปี ไม่มีหยุดพัก ทั้งการคัดกรอง การควบคุมโรค การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และการระดมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ได้มากและเร็วที่สุด เพื่อสร้างภุมิคุ้มกัน ลดการป่วยหนักและเสียชีวิต ดังนั้น การพิจารณามอบรางวัลให้ตนในฐานะผู้บริหารหน่วยงานรัฐดีเด่น จึงถือว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลของคนสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันดูแลคนไทยทุกคน ให้ก้าวข้ามโควิด 19 ไปสู่ภาวะปกติสุขอีกครั้ง

******************************************  6 พฤษภาคม 2565


******************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2393 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:58 น.