ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี เพิ่มศักยภาพบริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเครื่องฉายรังสี 3 มิติ เครื่องที่ 2


    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และเปิดการให้บริการเครื่องฉายรังสี 3 มิติ ประสิทธิภาพสูง เครื่องที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ลดระยะเวลารอคอยในการรักษา

         วันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและเปิดการให้บริการเครื่องฉายรังสี 3 มิติ (Linac) เครื่องที่ 2 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี และกล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบาย “มะเร็งรักษาทุกที่” เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วในสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

            สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในสาขาโรคมะเร็ง ได้แก่ บริการรักษาด้วยเครื่องใส่แร่ การวินิจฉัยและรักษาด้วย nuclear medicine และยังมีห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ (Genomic lab) แห่งแรกและแห่งเดียวของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออก สามารถตรวจสารพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง ทำให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาที่เหมาะสม และช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้นตามสิทธิ์การรักษา โดยให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล ผู้ป่วยในจังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว และ 3 อำเภอของจังหวัดระยอง ในส่วนของเครื่องฉายรังสี 3 มิติ เครื่องที่ 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 98 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยมะเร็งได้มากขึ้น ช่วยลดระยะเวลารอคอยในการรักษาและลดการเดินทางรักษานอกเขต

               นอกจากนี้ ยังมีแผนเปิดให้บริการหน่วยรังสีร่วมรักษาในเดือนกรกฏาคม 2565  และในอนาคตมีแผนเปิดให้บริการการฉายรังสีเฉพาะจุด การใส่แร่แบบแทงเข็ม พร้อมทั้งก่อสร้างหอพักสำหรับผู้ป่วยกลืนแร่ และก่อสร้างอาคารมะเร็งหลังที่ 2 เพื่อให้เป็น Medical Hub ทางด้านการรักษาโรคมะเร็งในอนาคต ภายใต้แนวคิด “มะเร็งรักษาหายได้ ถ้าได้รับโอกาสในการรักษา”

 ******************************************  6 พฤษภาคม 2565

 

***********************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2252 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:07 น.