ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

อนุทิน เปิด “หอผู้ป่วยเปี่ยมมิตร” รพ.พัทลุง ขยายบริการรองรับผู้ป่วยกลุ่มจิตเวชฉุกเฉิน


        รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดหอผู้ป่วยเปี่ยมมิตร โรงพยาบาลพัทลุง เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยด้านจิตเวชฉุกเฉินที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ตามนโยบายสนับสนุนให้มีวอร์ดผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ช่วยลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

        วันนี้ (29 เมษายน 2565) ที่โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพัทลุง เยี่ยมเสริมพลัง อสม. และเปิดหอผู้ป่วยเปี่ยมมิตร โรงพยาบาลพัทลุง 

         นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงโรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม มีวอร์ดผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินโดยเฉพาะ เพื่อขยายการบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึง ซึ่งโรงพยาบาลพัทลุง ได้เปิดให้บริการรักษากลุ่มจิตเวชอยู่เดิม มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณปีละ 3,500-4,500 คน โรคที่เข้ารับรักษามากที่สุด ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า มีอาการทางจิตจากสารเสพติด โรควิตกกังวล โรคอารมณ์สองขั้ว เป็นต้น โดยมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน ปีละประมาณ 1,500 คน ซึ่งต้องนอนรักษาตัวในหอผู้ป่วยอายุรกรรม และบางส่วนต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ทำให้ผู้ป่วยและญาติต้องเดินทางไกลและมีค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเพิ่มขึ้น

         โรงพยาบาลพัทลุงจึงเปิด “หอผู้ป่วยเปี่ยมมิตร” เพื่อสร้างระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยในที่มีประสิทธิภาพ ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้ตามมาตรฐาน และรองรับผู้ป่วยกลุ่มจิตเวชและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ระยะแรกเปิดให้บริการจำนวน 10 เตียง ช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 จำนวนมาก ได้ปรับมาให้การดูแลผู้ป่วยคลอดที่ติดเชื้อโควิด 19 จากนั้นรับรักษานักโทษที่ป่วยด้วยโควิด 19 และกลับมาเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบันให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชในหอผู้ป่วยเปี่ยมมิตรแล้ว 106 คน นอกจากนี้ ได้ส่งพยาบาลเข้ารับการอบรมเฉพาะทางด้านจิตเวช เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรรองรับการขยายเตียงบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชเพิ่มขึ้นในอนาคต

 **************************************  29 เมษายน 2565

****************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 3072 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 เมษายน 2565 เวลา 10:34 น.