ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. รับมอบเครื่องช่วยหายใจ พร้อมระบบติดตามสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ จากภาคเอกชน


          กระทรวงสาธารณสุข รับมอบเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ (Vent-Central System) 8 ชุด และอุปกรณ์กรองเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง 2,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19

           วันนี้ (14 ตุลาคม 2564 ) ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเครื่องช่วยหายใจพร้อมระบบติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ (Vent-Central System) จำนวน 8 ชุด และอุปกรณ์กรองเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง จำนวน 2,000 ชิ้น รวมมูลค่า 9,600,000 บาท จาก บริษัทเดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท
ในเครือบริษัทเดรเกอร์ เมดิคัล เยอรมนี โดยมีคุณเกื้อกูล บานเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ และคณะ เป็นผู้แทนมอบ พร้อมด้วย นายฮานส์ อูลริช ซูดเบค อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

                  นายแพทย์ณรงค์กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนกว่า 1,000 ราย ได้ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การป้องกันควบคุมโรคและดูแลป่วยโควิด 19 ของไทยดำเนินไปได้ด้วยดี โดยขณะนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลง มีการปรับระบบการดูแลรักษาที่บ้านและชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้เข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทเดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ นำมามอบให้ในวันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้

               “กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ที่นำอุปกรณ์ทางการแพทย์มามอบให้ ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด 19 และผู้ป่วยวิกฤตอื่นๆ ได้อีกจำนวนมาก โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งจัดส่งไปยังโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด”นายแพทย์ณรงค์กล่าว

 ****************************** 14 ตุลาคม 2564

***************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 236 view
วันที่ประกาศข่าว : 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14:17 น.