ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

“สาธิต” ชวนกลุ่มเสี่ยง 608 ฉีดวัคซีนโควิด ลดป่วย ลดตาย สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และอสม.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ชวนกลุ่มเสี่ยง 608 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดให้ครบตามเป้าหมาย ลดการป่วยหนักและเสียชีวิต และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

         วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) ที่ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และชุดตรวจ ATK ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรงพยาบาลบ้านนาสาร และติดตามการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แกนนำ อสม. 120 คน

          ดร.สาธิตให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ภาพรวมแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตอยู่ในเกณฑ์คงตัว แต่ภาคใต้มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ได้สั่งการให้เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว และสถานที่เสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการ ตลาด โรงเรียน กิจกรรมประเพณี เช่น งานศพ รวมทั้งเข้มงวดกำกับมาตรการทางสังคม ได้แก่ จำกัดการรวมกลุ่ม มาตรการ BB&S เน้นการคัดกรองเชิงรุกด้วย CCRT และ
ฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิต ซึ่งภาคใต้เป็นพื้นที่แรก ๆ ที่จะนำร่องเปิดแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง และยังสามารถเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่น ๆ ได้นำไปเป็นตัวอย่างต่อไป โดยที่ อ.บ้านนาสาร ขณะนี้ฉีดได้ครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ 50 เฉพาะกลุ่ม 608 ครอบคลุมกว่าร้อยละ 60

          “นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้คือเร่งฉีดในกลุ่ม 608 ขอให้ช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้และข้อมูล ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 นี้ไปด้วยกัน” ดร.สาธิตกล่าว

          สำหรับความครอบคลุมการฉีดวัคซีนของประเทศในกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เป้าหมาย 6.3 ล้านคน ฉีดครบ 2 เข็มแล้วร้อยละ 41.4 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 10.9 ล้านคน ฉีดครบ 2 เข็มแล้วร้อยละ 41.7 และหญิงตั้งครรภ์ 5 แสนคน ฉีดครบ 2 เข็มร้อยละ 9.1

*********************************** 7 ตุลาคม 2564

*****************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 363 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 ตุลาคม 2564 เวลา 17:37 น.