ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

อนุทิน ให้หน่วยบริการในสังกัด สธ. ฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้ลงทะเบียนทุกราย


          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยบริการ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้ลงทะเบียนทุกราย มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมวางแผนบริหารจัดการวัคซีนตามที่ได้รับจัดสรรจาก ศบค.

          วันนี้ (8 มิถุนายน 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องเร่งดำเนินการตามนโยบาย เพื่อให้คนไทยปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้สถานบริการในสังกัด ฉีดวัคซีนให้ผู้ลงทะเบียนทุกราย และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมกันวางแผนบริหารจัดการวัคซีน ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรจาก ศบค. เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

          นายอนุทินกล่าวต่อว่า วัคซีนโควิดที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การจัดบริการฉีดวัคซีนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานบริการวัคซีนแต่ละแห่ง รวมถึงวัคซีนที่ได้รับการกระจายลงไปในแต่ละรอบ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่ทำสัญญากับรัฐบาลจะต้องทยอยส่งวัคซีนให้เป็นไปตามแผนมากที่สุด วันนี้จะมีการส่งวัคซีนซิโนแวคไปเพิ่มอีก 7.5 แสนโดส ส่วนการพบการขายคิวหรือบัตรฉีดวัคซีน ได้ให้ฝ่ายปกครองดำเนินการตามกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องมาซื้อขายคิว เนื่องจากขณะนี้การมาฉีดวัคซีนมีการเปิดลงทะเบียนนัดหมายในหลายระบบ รวมถึงผ่านเครือข่ายค่ายมือถือด้วย จากการลงพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และสอบถามผู้มารับบริการ แต่ละคนก็ให้ข้อมูลว่ามีความสะดวกและได้รับบริการอย่างดี

          “วัคซีนโควิด 19 มีพร้อมสำหรับทุกคน ไม่ต้องซื้อขาย ทุกคนได้ฉีดแน่นอน เมื่อฉีดวัคซีนวันละ 3-4 แสนคน ผ่านไป 2-3 เดือนจะฉีดได้ 20-30 ล้านคน โอกาสติดเชื้อลดน้อยลง ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนจำนวนมาก 50-60 ล้านคน  ไม่สามารถฉีดทั้งหมดได้ในเดือนเดียว ต้องทยอยฉีด และระหว่างนี้หากยังคงพฤติกรรมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โอกาสติดเชื้อก็ไม่มี” นายอนุทินกล่าว

 *********************************** 8 มิถุนายน 2564

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1488 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15:06 น.