ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ผอ.รพ.เสนางคนิคม ย้ำผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมได้ฉีดวัคซีนโควิดแน่นอน


         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เผยรพ.นัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีคิวในเดือนมิถุนายนทั้งหมด ในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน แบ่งเป็นวันละ 3 ตำบล กรณีผู้สูงอายุไม่ได้รับวัคซีนตามวันนัดในหมอพร้อม อยู่ในตำบลที่มีนัดฉีดบ่ายวันที่ 8 มิถุนายน ได้ทำความเข้าใจและแจ้งให้มารับการฉีดวัคซีนแล้ว ยืนยันมีวัคซีนสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมทุกราย

          วันนี้ (8 มิถุนายน 2564) นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ให้สัมภาษณ์กรณีสื่อโซเชียล ผู้สูงอายุได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม และนัดวันเวลาฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันที่ 7 มิ.ย. เวลา 09.00 น. แล้วไม่ได้รับการฉีดตามนัด นั้น เป็นการปรับระบบการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเสนางคนิคม โดยได้นัดหมายกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่นัดคิวผ่านหมอพร้อมในเดือนมิถุนายนทั้งหมด ให้มารับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2564 เนื่องจากแต่ละวันมีจำนวนนัดฉีดเพียงวันละ 2 – 5 คน ซึ่งวัคซีน 1 หลอดต้องเปิดฉีดเมื่อครบ 10 คน เพื่อไม่ให้สูญเสียวัคซีน    พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลได้อำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้ที่จะมาฉีดวัคซีนจากทุกตำบล แบ่งการฉีดวันละ 3 ตำบล คือวันที่ 7 มิถุนายน ตำบลเสนางคนิคม โพนทอง และนาเวียง รวม 360 คน และวันที่ 8 มิถุนายน ตำบลบ้านไร่สีสุก, หนองไฮ และหนองสามสี รวม 280 คน

          สำหรับกรณีที่เป็นข่าวเกิดจากความเข้าใจผิดในระบบนัดและการประชาสัมพันธ์ที่อาจไม่ทั่วถึง โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายของตำบลหนองสามสี มีนัดหมายฉีดใหม่ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ภาคบ่าย โรงพยาบาลเสนางคนิคม ขออภัยมา ณ ที่นี้ ขณะนี้ได้ทำความเข้าใจและแจ้งให้มารับการฉีดวัคซีนแล้ว ยืนยันว่ามีวัคซีนสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมทุกราย

 ******************************** 8 มิถุนายน 2564

**********************************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 650 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 มิถุนายน 2564 เวลา 14:38 น.