ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอาหารแก่บุคลากร รพ.บุษราคัม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี


           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

           วันนี้ (3 มิถุนายน 2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบุษราคัม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุษราคัมเข้าร่วมพิธี

         ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ เชิญของพระราชทานวางบนพานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขถวายความเคารพและเข้ารับของพระราชทาน พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.บุษราคัม มีกำลังใจในการต่อสู้กับโควิด และดูแลประชาชนต่อไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

          สำหรับโรงพยาบาลบุษราคัมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2564 รวม 1,427 ราย รักษาหายกลับบ้านรวม 611 ราย ส่งรักษาต่อ 65 ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษา 751 ราย เหลือจำนวนเตียงว่าง 1,410 เตียง มีบุคลากรจากโรงพยาบาลต่างๆ สลับหมุนเวียนเข้ามาดูแล ปัจจุบันมีประมาณ 250 คน

***************************** 3 มิถุนายน 2564

*****************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 484 view
วันที่ประกาศข่าว : 3 มิถุนายน 2564 เวลา 12:53 น.