ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.แบ่ง 6 โซน รพ.รัฐ-เอกชนดูแลผู้ป่วยโควิด กทม.และปริมณฑล เปิดอาคารนิมิบุตรเป็นศูนย์แรกรับ


          กระทรวงสาธารณสุข แบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็น 6 โซน มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กลาโหม กทม. เป็นหัวหน้าโซน เป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในโซน และรับส่งต่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมเปิดอาคารนิมิบุตร เป็นศูนย์แรกรับผู้ติดเชื้อทุกรายเข้าระบบ ส่งรักษาตามอาการ

          วันนี้ (27 เมษายน 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด 19 ว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเตียงทั้งประเทศ สถานการณ์เตียงของประเทศข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ทั้ง 13 เขตสุขภาพ มีเตียงทั้งหมด 44,560 เตียง  ครองเตียง 21,695 เตียง เตียงว่าง 22,865 เตียง โดยเฉพาะเขตสุขภาพที่ 13 คือกรุงเทพมหานคร มีเตียง 12,679 เตียง ผู้ป่วยครองเตียง 7,959 เตียง มีเตียงว่าง 4,720 เตียง ซึ่งเป็นเตียงของโรงพยาบาลภาครัฐทุกสังกัด และเอกชนซึ่งมีเตียงมากที่สุด

          ส่วนที่ประชาชนสงสัยว่ายังมีเตียงว่างแต่ทำไมถึงยังมีการรอเตียงอยู่นั้น ส่วนใหญ่เป็นเตียงที่อยู่ใน Hospitel สำหรับคนไข้สีเขียว ส่วนเตียงไอซียูห้องความดันลบ (AIIR-ICU) มีเครื่องมือดูแลผู้ป่วยอาการหนัก ใส่เครื่องช่วยหายใจ และเตียงห้องรองลงมาที่เป็นระบบความดันลบ (Modified AIIR) สามารถดูแลผู้ป่วยหนักได้ ทั้ง 2 ส่วนนี้มีผู้ป่วยครองเตียงแล้วร้อยละ 70-80 ค่อนข้างตึง ไม่มีพื้นที่เหลือให้ผู้ป่วยรายใหม่เข้าได้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี นำผู้ป่วยในห้องไอซียูที่มีอาการดีออกมาอยู่หอผู้ป่วยมากขึ้นเพื่อรับผู้ป่วยที่จำเป็นจริง ๆ เข้าไป ส่วนห้องประเภทต่างๆ ทั้งห้องโรงพยาบาลสนาม หรือฮอสพิเทล ยังมีเตียงว่างอยู่ โดยผู้ป่วยสีเขียว ที่ไม่มีอาการสามารถรับบริการได้

          นายแพทย์ณัฐพงศ์กล่าวต่อว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้กรมการแพทย์ รับผู้ติดเชื้อทุกคนเข้าโรงพยาบาลสนาม เปิดอาคารนิมิบุตร เป็นศูนย์แรกรับ ก่อนส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลตามระดับอาการ สีเหลือง สีแดง และได้ขยายเตียงผู้ป่วยสีเหลือง ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 200 เตียง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 45 เตียง สถาบันประสาทวิทยา 15 เตียง ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่รับให้เข้ารพ.สนาม ขออย่าปฏิเสธ เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ ได้รับยารักษาโดยเร็ว ลดความรุนแรง

          สำหรับคำถามว่าประชาชนไปตรวจในรพ.แห่งหนึ่ง แต่อยากไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง หรือโรงเรียนแพทย์ได้หรือไม่ ขอเรียนว่า โรคโควิดสามารถรักษาได้ในโรงพยาบาลขนาดเล็กทั่วไป หากมีอาการหนักมีโรคประจำตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อน จะส่งต่อไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีเครื่องมือและแพทย์ที่เชี่ยวชาญ โดยได้แบ่งพื้นที่ กทม. เป็น 6 โซนตามพื้นที่ติดต่อกัน ได้แก่ โซนที่ 1 รพ.ทั้งหมดในส่วนกลาง มีรพ.พระมงกุฎเกล้าและรพ.ราชวิถี เป็นหัวหน้าโซน 2.โซนใต้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3.โซนเหนือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลภูมิพล 4.โซนตะวันออก โรงพยาบาลรามาธิบดี  5.โซนโรงพยาบาลศิริราช 6.โซนวชิรพยาบาล โดยโรงพยาบาลหัวหน้าโซน ช่วยดูแลโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
ส่วนภาคเอกชนจะมีเครือใหญ่ ๆ เช่น สมิติเวช  เกษมราษฎร์ กรุงเทพ มีระบบดูแลโรงพยาบาลในเครือ หากมีความจำเป็น สามารถปรึกษาข้ามโซน โดยมีศูนย์บริหารจัดการเตียงโรงพยาบาลราชวิถี เป็นศูนย์กลาง

************************ 27 เมษายน 2564

**************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 3205 view
วันที่ประกาศข่าว : 27 เมษายน 2564 เวลา 18:05 น.