ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัด สธ. แนะประชาชนแอดไลน์ “หมอพร้อม” ลงทะเบียนรับวัคซีนล็อตใหญ่ มิ.ย.


          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชน เพิ่มเพื่อน ไลน์ โอเอ “หมอพร้อม” เตรียมใช้ลงทะเบียนจองรับวัคซีนล็อตใหญ่ที่จะมาถึงในเดือนมิถุนายน 2564 นัดหมายวันฉีด รับข้อมูลความรู้ รู้ข้อมูลการฉีดวัคซีนของตนเอง ใช้ติดตามอาการหลังการฉีด และออกใบรับรองการรับวัคซีนดิจิทัลหลังจากฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งจะมีคิวอาร์โค้ดเฉพาะบุคคล 

       บ่ายวันนี้ (1 เมษายน 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้ พบผู้ติดเชื้อบ้างประปราย ไม่มีการแพร่ระบาดรุนแรง และไทยได้สั่งซื้อวัคซีนจาก 2 บริษัท คือ ซิโนแวค 2 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส จะได้รับในเดือนมิถุนายน 2564 โดยวัคซีนซิโนแวค 2 แสนโดสแรก ฉีดเข็มที่ 1 ในเดือนมีนาคมได้ครบตามเป้าหมายแล้ว ขณะนี้ได้กระจายวัคซีนอีก 8 แสนโดสไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามแผนการจัดสรรของคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ตามความสมัครใจ เน้นในพื้นที่เป้าหมายเพื่อควบคุมการระบาด 6 จังหวัด พื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดท่องเที่ยว 8 จังหวัด จังหวัดชายแดน 8 จังหวัด และจัดสรรให้จังหวัดที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน 52 จังหวัด เพื่อเตรียมระบบให้มีความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนล็อตใหญ่ที่จะมาถึงในเดือนมิถุนายนนี้ และจะได้รับวัคซีนซิโนแวคที่เหลืออีก 1 ล้านโดสในประมาณกลางเดือนเมษายนนี้

       นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งกระจายและฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลให้เร็วที่สุด ทุกคนในประเทศปลอดภัย ต้องฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 50 – 60 ของประชากร เพื่อให้ประเทศมีภูมิคุ้มกันหมู่ จะใช้สามเหลี่ยมขับเคลื่อนวัคซีน คือ 1.พื้นที่ ระบุพื้นที่เป้าหมายหลัก เช่น จังหวัดท่องเที่ยวจะต้องได้รับวัคซีนครอบคลุมร้อยละ 50 – 60 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ 2.วางระบบการฉีด สถานที่ฉีดวัคซีน ซึ่งปัจจุบันฉีดที่โรงพยาบาล จะขยายจุดบริการเพิ่มในโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือออกหน่วยบริการในจุดที่ประชาชนเข้าถึงสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า โดยมีขั้นตอนการฉีดตามมาตรฐาน มีทีมแพทย์ดูแลและระบบส่งต่อ และ 3. ระบบข้อมูล การลงทะเบียน นัดหมาย ติดตามอาการหลังฉีด          3 ช่องทาง คือ ไลน์ โอเอ หมอพร้อม, โรงพยาบาลที่รับการรักษาโรคเรื้อรัง และอสม. ทีมหมอครอบครัว

        สำหรับการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพในอนาคตสำหรับประชาชน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดภาระงานบุคลากรสาธารณสุข ยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยตามนโยบาย Advance eHealth ของรัฐบาล

          “ขอให้ประชาชนแอดไลน์ โอเอ หมอพร้อม ซึ่งจะสามารถใช้ลงทะเบียนจองรับวัคซีน นัดหมายรับวัคซีน ติดตามอาการหลังการฉีด ข้อมูลความรู้ ข้อมูลการฉีดวัคซีนของตนเอง ออกใบรับรองการรับวัคซีนในรูปแบบดิจิทัลหลังจากฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ จะมีคิวอาร์โค้ดเฉพาะบุคคล นำไปใช้ออกสมุดเล่มเหลืองสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ เราจะเปิดประเทศเมื่อทุกคนปลอดภัย ร่วมใจกันฉีดวัคซีนเพื่อชาติ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

********************************** 1 เมษายน 2564

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2517 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 เมษายน 2564 เวลา 16:19 น.