ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ปลัดสธ. ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 รพ.ราชวิถี


          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามความพร้อมการจัดบริการวัคซีนโควิด 19 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่โรงพยาบาลราชวิถี ล่าสุดบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ 

          วันนี้ (31 มีนาคม 2564) ที่โรงพยาบาลราชวิถี กทม. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มาดูความพร้อมการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของโรงพยาบาลราชวิถี  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พบว่าทำได้เป็นอย่างดี ฉีดได้วันละ 800 โดส โดยมี 4 จุดบริการ ครบทั้ง 8 ขั้นตอนตามมาตรฐาน ให้บริการสะดวก ลื่นไหลดี สถานที่อากาศถ่ายเทดี ไม่แออัด เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการฉีดมีระบบเก็บวัคซีนที่ได้มาตรฐาน และมีการลงทะเบียน คัดกรอง, จุดเตรียมฉีดวัคซีน, จุดฉีดวัคซีน, จุดพักสังเกตอาการ 30 นาที มีทีมแพทย์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ให้การดูแลใกล้ชิด, การลงทะเบียนหมอพร้อมก่อนกลับบ้าน การนัดหมายรับการฉีดเข็มที่ 2 และการติดตามอาการหลังฉีด 1 วัน, 7 วัน และ 30 วันทางไลน์หมอพร้อม และการติดตามจากบุคลากรของโรงพยาบาล

            โดยวันนี้ ฉีดวัคซีนได้ 400 โดส เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ได้รับจำนวน 1,600 โดส ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคไตวาย มะเร็ง เบาหวาน ซึ่งจะมีรายชื่ออยู่ในระบบของโรงพยาบาล และมารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย ภายหลังการฉีดไม่พบรายใดมีอาการไม่พึงประสงค์  มีเพียงบางรายที่มีไข้ เวียนศีรษะเล็กน้อย ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ภายหลังการฉีดวัคซีนทั่วไปคาดว่าจะฉีดได้ครบภายในสัปดาห์นี้ สำหรับวัคซีนซิโนแวคที่โรงพยาบาลราชวิถีได้รับจำนวน 2,299 โดส ได้ฉีดเข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่สมัครใจรับวัคซีน ครอบคลุมประมาณร้อยละ 70 – 80 ของบุคลากรโรงพยาบาล ไม่พบรายใดมีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงเช่นกัน

 *********************** 31 มีนาคม 2564


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1977 view
วันที่ประกาศข่าว : 31 มีนาคม 2564 เวลา 17:25 น.