ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.เผยฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกได้ตามเป้า ผู้เดินทาง 11 ประเทศเชื้อกลายพันธุ์ยังกักตัว 14 วัน


          กระทรวงสาธารณสุขเผยฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นไปตามเป้าหมาย ฉีดเข็มแรกเกินเป้าหมาย 1 แสนคนแล้ว เดินหน้าฉีดเข็มที่สอง วางแผนเพิ่มจำนวนสถานพยาบาลฉีดวัคซีนรองรับกับวัคซีนที่เพิ่มขึ้น พร้อมออกประกาศให้ผู้เดินทางทุกสัญชาติจาก 11 ประเทศพบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ต้องกักตัว 14 วันตามเดิม

          วันนี้ (26 มีนาคม 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 และการฉีดวัคซีนโควิด 19 ว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 134 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 41 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 87 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย ไม่มีเสียชีวิต รักษาหายเพิ่ม 86 ราย การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 26 มีนาคม 2564 รักษาหายสะสม 22,855 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.06 ของผู้ติดเชื้อ อยู่ระหว่างรักษา 1,453 ราย เสียชีวิตสะสม 32 ราย โดยการติดเชื้อในประเทศกระจายใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 98 ราย สมุทรสาคร 17 ราย สมุทรปราการและตากจังหวัดละ 5 ราย สมุทรสงคราม 2 ราย และปทุมธานี 1 ราย

          “สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ยังพบการติดเชื้อ จึงยังมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ส่วนจังหวัดอื่นๆ แม้จะไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อมานาน แต่อาจพบผู้ติดเชื้อได้เสมอ จึงขอให้เข้มคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง การตรวจจับผู้ติดเชื้อได้เร็วจะทำให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ และควบคุมสถานการณ์ได้ นอกจากนี้ ยังคงสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมืออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากวัคซีนเป็นเพียงมาตรการเสริม” นายแพทย์โอภาสกล่าว

          สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 136,190 โดส แบ่งเป็นผู้รับวัคซีนเข็มแรก 121,392 ราย และรับวัคซีนครบ 2 เข็ม 14,798 ราย ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายโดยเดือนมีนาคมยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 อย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีวัคซีนเพิ่มมากขึ้นในเดือนถัดๆ ไปจะเพิ่มสถานพยาบาลฉีดวัคซีนรองรับ เช่น เดือนเมษายนจะฉีดในสถานพยาบาล 100 แห่ง หรือกรกฎาคมเพิ่มเป็น 1,500 แห่ง ทำให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมถึงหากกระจายฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะทำให้การฉีดวัคซีนมีความครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น

          นายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่า ส่วนกรณี ศบค.เห็นชอบการลดวันกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศจาก 14 วันเหลือ 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นประเทศต้นทางของผู้เดินทางทุกสัญชาติที่มีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ที่กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและประกาศกำหนด ซึ่งเราให้ความสำคัญกับสายพันธุ์ที่ทำให้แพร่ได้เร็วขึ้น รุนแรงขึ้น หรือกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีน จะให้กักตัว 14 วันเหมือนเดิม ซึ่งขณะนี้เราเฝ้าระวังสายพันธุ์แอฟริกาใต้อยู่ เช่น แอฟริกาใต้ ซิมบับเว โมซัมบิก บอตสวานา แซมเบีย เคนยา รวันดา แคมารูน คองโก กานา และแทนซาเนีย เป็นต้น คงกักตัว 14 วันเหมือนเดิม ทั้งนี้ จะส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงการต่างประเทศและประกาศลงในเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค มีการอัปเดตทุก 2 สัปดาห์ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางระบาดวิทยา

***************************** 26 มีนาคม 2564

****************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 3281 view
วันที่ประกาศข่าว : 26 มีนาคม 2564 เวลา 18:16 น.