ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. ย้ำผู้เกี่ยวข้องตลาดพรพัฒน์ ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากผิดปกติให้รีบพบแพทย์


         กระทรวงสาธารณสุข ย้ำผู้ขายและผู้ที่ไปซื้อสินค้าที่ตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี แยกตัวสังเกตอาการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงหากผิดปกติให้รีบพบแพทย์ แนะประชาชนใช้บริการตลาดที่มีมาตรการควบคุมจำนวนคนเข้า-ออก ไม่แออัด เว้นระยะห่างระหว่างแผงขาย สวมหน้ากาก 100 % ผู้ขายทำความสะอาดแผงกั้นบ่อย ๆ ลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ สำหรับผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับบ้านได้แล้วร้อยละ 94

       วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทย วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 82 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 27 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 44 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย รักษาหายเพิ่มขึ้น 59 ราย ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ 25,323 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวน 21,086 ราย หายป่วยสะสม 19,952 ราย คิดเป็นร้อยละ 94 ยังอยู่ระหว่าง การรักษา 1,111 ราย เสียชีวิตสะสม 23 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มี 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร 42 ราย ปทุมธานี 25 ราย กทม. 6 ราย นครปฐม, อ่างทอง จังหวัดละ 2 ราย และสมุทรปราการ 1 ราย

        นายแพทย์จักรรัฐกล่าวต่อว่า เบื้องต้นได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ได้ดำเนินการคัดกรองเชิงรุกตั้งแต่วันที่ 9 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ตลาดพรพัฒน์และตลาดใกล้เคียง จังหวัดปทุมธานี กว่า 10,000 คน พบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ 415 คน ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าคนไทยในตลาด และลูกจ้างแรงงานต่างด้าว พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 900 คน ติดตาม ได้แล้ว 300 กว่าคน อยู่ระหว่างติดตามอีก 500 กว่าคน จึงขอให้ผู้ที่ไปตลาดหรือผู้เกี่ยวข้องตลาดพรพัฒน์ ช่วงวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2564 หรือก่อนหน้านี้ 7 วัน แยกสังเกตอาการตนเอง ลดการพบปะผู้อื่น หลีกเลี่ยงเดินทางไปสถานที่มีคนจำนวนมาก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว หมั่นล้างมือบ่อยๆ ถ้าไม่แน่ใจหรือมีอาการสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือโทรสายด่วน 1422 หรือพบแพทย์ใกล้บ้าน

        นายแพทย์จักรรัฐ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชน การไปตลาดแนะนำที่มีคนไม่หนาแน่น เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ สแกนไทยชนะก่อนเข้าตลาด  เจ้าของตลาด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค มีการควบคุมจำนวนคนเข้า-ออก คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าตลาด จัดเส้นทางเดินทางเดียว ส่วนพ่อค้าแม่ค้าซึ่งต้องอยู่ในตลาดเป็นเวลานาน ขอให้สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี ที่สำคัญขอให้ทำความสะอาดแผงกั้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ 
        
“ในการจัดการตลาด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สำรวจตลาดสด ตลาดนัดที่มีความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ ให้สุ่มตรวจค้นหาเชิงรุก ร่วมกับกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเฉพาะตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีคนใช้บริการจำนวนมาก มีแรงงานต่างด้าวทำงานจำนวนมาก เพื่อแยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาต่อไป” นายแพทย์จักรรัฐกล่าว

 **************************** 20 กุมภาพันธ์ 2564

********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 3369 view
วันที่ประกาศข่าว : 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:38 น.