ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.แสดงความเสียใจกับครอบครัว นพ.ปัญญา


          กระทรวงสาธารณสุข แสดงความเสียใจกับครอบครัวนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่จังหวัดมหาสารคาม

          วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ แพทย์จังหวัดมหาสารคาม ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 หลังจากให้การรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่คลินิกส่วนตัว จำนวน 3 ราย แพทย์ท่านนี้เคยรับราชการเป็นแพทย์อายุรกรรมประจำโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นแพทย์ที่ดี เป็นที่รักใคร่ เคารพนับถือของประชาชน ภายหลังเกษียณอายุราชการยังคงให้การดูแลรักษาประชาชน และทำงานช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการสูญเสียบุคลาการแพทย์ที่มีความความตั้งใจทำงานสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด

          นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือประชาชนเมื่อป่วยขอให้ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น  สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงที่ชุมชน อยู่ให้ห่างจากผู้อื่น ที่สำคัญเมื่อไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลขอให้แจ้งความเสี่ยงของตนเอง อย่าปกปิด ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่แพทย์ผู้รักษาและบุคลากรการแพทย์ทราบด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้ขึ้นอีก

***************************** 18 กุมภาพันธ์ 2564

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1128 view
วันที่ประกาศข่าว : 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:28 น.