ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

อนุทิน ลงพื้นที่ตลาด จ.ปทุมธานี ติดตามการควบคุมโควิด 19


          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ แนวโน้มควบคุมโรคโควิด 19 ได้ดี เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกพื้นที่เสี่ยงรอบๆ  ส่งรถเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน เตรียมโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนามใน จ.ปทุมธานีและใกล้เคียงเกือบ 1,000 เตียงรองรับ

          วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ จ.ปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด 19 จ.ปทุมธานี โดยนายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการควบคุมโรคโควิด 19 ของจังหวัดปทุมธานี ที่ตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ  พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค ได้ทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานภายใต้การควบคุมกำกับของนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น สามารถควบคุมการระบาดได้ และเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ เช่น ตลาด ชุมชนโดยรอบ จ. ปทุมธานี เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการแยกตัวและรับการรักษาต่อไป ซึ่งมีความพร้อมทั้งแพทย์ ยา โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ทั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง รองรับผู้ติดเชื้อรวมเกือบ 1,000 เตียง

           นายอนุทิน กล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรคได้ส่งรถเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 10 คันพร้อมรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน 1 คันทำการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 2,399 ราย พบผู้ติดเชื้อ 244 ราย (ข้อมูลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) สำหรับตลาดที่พบผู้ติดเชื้อ ได้สั่งปิดพร้อมให้กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ทำความสะอาดตลาด ฆ่าเชื้อในบริเวณโดยรอบตลาด ตั้งแต่เริ่มพบผู้ติดเชื้อ และประสานกับเจ้าของตลาด เพื่อให้ความรู้ ในการจัดการตลาดตามมาตรฐานตลาดสด ทั้งการจัดการพื้นที่  ผู้จำหน่าย และผู้ซื้อ/ผู้บริโภคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

 **************************  17 กุมภาพันธ์ 2564

***********************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1404 view
วันที่ประกาศข่าว : 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:18 น.