ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. แนะผู้ประกอบการอาหารเข้มสุขาภิบาลอาหาร ลดความเสี่ยงติดโควิด 19


        กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ประกอบการ/ผู้จำหน่ายอาหาร ปฏิบัติตามแนวทางสุขาภิบาลอาหารส่วนประชาชนรับประทานอาหารปรุงสุก อุ่นอาหารที่ซื้อจากตลาดให้ร้อน ป้องกันตัวเองเข้มข้นต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ได้ วันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้เกือบ 1,000 ราย

         วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 189 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 123 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 56 ราย และมาจากต่างประเทศ 10 ราย ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ 23,746 ราย หายป่วยกลับบ้านได้แล้ว 956 ราย เหลือผู้ติดเชื้อที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามเพียง 5,301 ราย

          นายแพทย์เฉวตสรรกล่าวต่อว่า ภาพรวมสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลายจังหวัดสามารถควบคุมการระบาดได้ สำหรับ จ.สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานครการระบาดเริ่มชะลอตัว โดยกรุงเทพมหานคร ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบจากความเชื่อมโยงกลุ่มงานเลี้ยง ยังคงเน้นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มที่มีความเสี่ยง และยังเข้มมาตรการชุมชนต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงงาน ชุมชนโดยรอบ ส่วน อ.แม่สอด จ.ตาก พบผู้ติดเชื้อสัญชาติเมียนมาในชุมชนเป็นกลุ่มก้อนจากการติดเชื้อในครอบครัว

          สำหรับประชาชนที่มีความกังวลใจในประเด็นที่พบการติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร/ขายอาหาร แนะนำว่าให้ปฏิบัติตามแนวทางสุขาภิบาลอาหารเป็นหลัก รวมทั้งการประกอบอาหารเองที่บ้าน เช่น การจัดเตรียมอาหาร ต้องหมั่นล้างมือ อุปกรณ์ เช่น เขียง มีด แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ ผัก และผลไม้ สำหรับอาหารที่จะนำไปรับประทานต้องปรุงสุก อุ่นให้ร้อนก่อน และการไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสด ควรป้องกันตนเองอย่างเข้มข้น

          “การป้องกันโรคโควิด 19 ที่ดีเริ่มได้ที่ตัวเรา ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ พกเจลแอลกอฮอล์ สแกนไทยชนะ และใช้แอปพลิเคชันหมอชนะทุกครั้ง หากปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อในชุมชนก็จะลดลง”นายแพทย์เฉวตสรรกล่าว

 ****************************** 9 กุมภาพันธ์ 2564

********************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1115 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:55 น.