ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 โรงพยาบาลสนามของ จ.นนทบุรี


          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เปิด Cohort ward 35 เตียงดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 และเพิ่มอีก 100 เตียง เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่ม เตรียมรับผู้ติดเชื้อในจังหวัดนนทบุรีและข้างเคียงที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ผลการตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ขาย 53 ตลาดในจังหวัดนนทบุรี รวม 3,500 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

          วันนี้ (7 มกราคม 2564) ที่โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ซึ่งเปิด Cohort ward ที่ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 35 เตียง มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รักษาจำนวน 12 ราย และเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามที่อาคารใหม่ซึ่งยังไม่เปิดใช้งานอีก 100 เตียง เพื่อให้การดูแลรักษาเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดข้างเคียง ได้รับรายงานจากนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ว่า จังหวัดนนทบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวนสะสมตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบันรวม 132 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร รองลงมาคือตลาด โรงงาน และวัด ได้ปิด 3 ตลาดคือ ตลาดบางใหญ่ ตลาดบางบัวทอง และตลาดพิชัย อ.ปากเกร็ด ล่าสุดได้ตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ขายใน 53 ตลาด รวม 3,500 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

          นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อแยกตัวผู้ติดเชื้อทุกรายแม้จะไม่มีอาการ   ซึ่งจะช่วยให้การป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าได้เตรียมการเป็นอย่างดีมีระบบการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จัดเตียงผู้ป่วยเว้นระยะห่าง มีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพูดคุย ติดตามอาการขณะดูแลผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง หรือเอกซเรย์ปอดพบการติดเชื้อจะส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

         ทั้งนี้ ในสถานการณ์โควิด 19 ระลอกแรก รพ.บางบัวทอง 2 ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านโรคโควิด 19 แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และกลับมาให้บริการตามปกติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 หลังจากทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และตรวจหาเชื้อโควิด 19 บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจทั้ง 39 คนไม่พบเชื้อ  

 ******************************  7 มกราคม 2564

***********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 2106 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 มกราคม 2564 เวลา 18:07 น.