ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

ดร.สาธิต ย้ำ มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม


          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำนโยบาย  “มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม” ชวนคนไทยตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง และปฏิบัติตามหลัก 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง สังเกต 7 สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็ง 
         วันนี้ (9 ธันวาคม 2563) ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดกิจกรรม “DMS Cancer Prevention Day เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” พร้อมทั้งสื่อสารนโยบาย “มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม” 
           ดร.สาธิตกล่าวว่า วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” ซึ่งโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย มีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เฉลี่ย 122,757 รายต่อปี เสียชีวิตเฉลี่ย 80,665 ราย เฉลี่ยวันละ 221 ราย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศนโยบาย “มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม” เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้ารับบริการได้ทันทีเมื่อแจ้งเปลี่ยนหน่วยบริการ มีโปรแกรม Thai Cancer-based plus เป็นเครื่องมือในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง และพัฒนาแพลทฟอร์ม The ONE สำหรับโรงพยาบาลสืบค้นข้อมูลและประเมินศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ และจองคิวการรักษาผ่านแพลทฟอร์มนี้ได้ทันที ผู้ป่วยมะเร็งจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ ได้รับความสะดวก ไม่แออัด และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยมะเร็งได้
          นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ เร่งรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ปฏิบัติตามหลัก 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง สังเกต 7 สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็ง และเชิญชวนให้ไปการตรวจสุขภาพประจำปี รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งจะมีโอกาสการรักษาให้หายขาดสูง 
         ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม “DMS Cancer Prevention Day เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” 10 ธันวาคม นี้ เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง และรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันและการคัดกรองโรคมะเร็งให้กับบุคลากรด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ นำไปถ่ายทอดความรู้และเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน 
          สำหรับหลัก “5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง” 5 ทำ ได้แก่ 1.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2.ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด 3.กินผักผลไม้ 4.กินอาหารหลากหลาย 5.ตรวจร่างกายเป็นประจำ ส่วน 5 ไม่ ได้แก่ 1.ไม่สูบบุหรี่หรือสูดดม ควันบุหรี่ 2.ไม่มั่วเซ็กซ์ 3.ไม่ดื่มสุรา 4.ไม่ตากแดดจ้า 5.ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ รวมทั้งหมั่นสังเกตความผิดปกติของตนเองจาก 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง ได้แก่ 1.ระบบขับถ่าย ที่เปลี่ยนแปร 2.แผล ที่ไม่รู้จักหาย 3.ร่างกาย มีก้อนตุ่ม 4.กลุ้มใจเรื่องการกลืนกินอาหาร 5.ทวารทั้งหลาย มีเลือดไหล 6.ไฝ หูด ที่เปลี่ยนไป และ7.ไอ และเสียงแหบ จนเรื้อรัง หากมีอาการเหล่านี้เกิน 3 สัปดาห์ควรรีบไปพบแพทย์


  *************************************  9 ธันวาคม 2563

***********************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1837 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 ธันวาคม 2563 เวลา 16:46 น.