ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.จัดส่งทีมส่วนกลาง ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในพื้นที่แม่สอด จ.ตาก


          กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากส่วนกลาง ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ต่อเนื่อง 4,000 กว่าคน สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ผลตรวจกลุ่มแรก 1,194 ราย ไม่พบเชื้อ

          วันนี้ (14 ตุลาคม 2563) ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายหลังระบบการคัดกรองของไทยพบคนขับรถชาวเมียนมาติดเชื้อ 3 ราย เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2563 นั้น กระทรวงสาธารณสุขยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้ส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานในชุมชนจุดเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมส่งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ทีมสื่อสารความเสี่ยงส่วนกลางเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และยังสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย น้ำยาสำหรับเก็บและส่งต่อตัวอย่างเพื่อการตรวจเชื้อไวรัส ชุดอุปกรณ์
เก็บตัวอย่าง และชุดตรวจโควิดแบบให้ผลเร็ว สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

         นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวต่อว่า หน่วยงานในพื้นที่มีการปรับระบบการทำงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จำกัดพื้นที่ขนส่งสินค้า คัดกรองรถที่ผ่านพรมแดนเข้าประเทศไทย ติดตามและตรวจคัดกรองหาเชื้อในกลุ่มพนักงานขับรถชาวเมียนมาและคนไทยที่ข้ามพรมแดนแม่สอด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในฝั่งไทย และให้เกิดความปลอดภัยระดับสูงสุด เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุด และขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ รวมถึงสรุปบทเรียนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไป

          จากข้อมูลการคัดกรองโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2563 (ข้อมูล ณ เวลา 08.00 น.) พบว่ามีการคัดกรองรถที่ผ่านพรมแดนแม่สอด จำนวน 163 คัน ทุกรายไม่พบเชื้อ สำหรับการลงสอบสวนโรคเพื่อหาผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในชุมชน และคนไทยที่มีความกังวลว่าอาจสัมผัสใกล้ชิดกับชาวเมียนมา เข้ารับการตรวจพร้อมเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2563 นั้น จำนวน 4,189 ตัวอย่าง ขณะนี้รอผลตรวจ สำหรับผลตรวจ 1,194 รายแรก ไม่พบเชื้อ

          “สถานการณ์ประเทศเมียนมายังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะพบผู้ติดเชื้อในชุมชนได้ ดังนั้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และคนไทยทุกคน คือ สิ่งสำคัญ ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ระบบการจัดการการค้าขายตามแนวชายแดน ให้มีความปลอดภัยสูงสุดและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในไทยได้ยาวนานที่สุด” นายแพทย์ธนรักษ์กล่าว 

******************************* 14 ตุลาคม 2563


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 289 view
วันที่ประกาศข่าว : 14 ตุลาคม 2563 เวลา 17:11 น.