ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.-ททท. แนะท่องเที่ยวปลอดภัยในช่วงโควิด 19 พร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจไทย


          กระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยปลอดภัยโควิด 19 ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อเศรษฐกิจไทยเดินหน้า

          วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเรื่อง การท่องเที่ยวปลอดภัยในช่วงโควิด 19 สร้างความมั่นใจ เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

          นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายสำคัญคือประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจไทยเดินหน้าไปได้ สำหรับการเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ขอให้ประชาชนคลายความกังวล กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ศึกษาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในกรณีพบผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ โดยกรมอนามัยได้ให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ และจัดทำคู่มือการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการทั้ง  10 ประเภท ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมอนามัย https://uat.anamai.moph.go.th/th  รวมทั้งได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเพื่อเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวปลอดโควิด 19

          นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ซึ่งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้ง 10 สาขาให้ความสนใจจำนวนมาก ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียน 14,533 ราย สถานประกอบการสมัครเข้าร่วม 7,980 แห่ง และผ่านมาตรฐานการรับรอง 5,889 แห่ง โดยประเภทกิจการที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด คือ โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดประชุม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ยานพาหนะ สุขภาพและความงาม นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ตามลำดับ

          นางสาวฐาปนีย์กล่าวต่อว่า มาตรฐาน SHA เป็นการรับรองความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีแผนบูรณาการโครงการ SHA ร่วมกับพันธมิตรภาคธุรกิจด้านอาหาร GRAB TAXI นอกจากนี้ ททท. ยังได้จัดทำคู่มือท่องเที่ยวปลอดโรคและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศรูปแบบวิถีใหม่ ภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA เช่น โครงการ “Happy Bike ไร้โควิด 2020” ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส จังหวัดระยอง คอนเสิร์ต “AMAZING THAILAND TUK TUK FESTIVAL The World’s First Tuk Tuk Drive-in Music Festival” ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เป็นต้น และขอเชิญชวนคนไทยออกมาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย ทำให้ประเทศเกิดรายได้ และเกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไป

  ***************************************  9 ตุลาคม 2563

**********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 364 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2563 เวลา 18:20 น.