ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 8 กันยายน 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 8 กันยายน 2563

 

         สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศอินเดียและเข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือกมีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 3 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,284 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.3 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 104 ราย หรือร้อยละ 3.02 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,446 ราย

        สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย เป็นเพศชาย อายุ 46 ปี สัญชาติอินเดีย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 1 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานกักตัวที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 6 กันยายน 2563 (เป็นวันที่ 5 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนนทบุรี โดยเก็บค่าใช้จ่ายจากประกันโควิดของผู้ติดเชื้อ ซึ่งก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 2 ราย

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทั่วโลกวันนี้ มีผู้ติดเชื้อสะสม 27,485,894 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 197,689 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 896,844 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 6,485,575 ราย อินเดีย 4,277,584 ราย และบราซิล 4,147,794 ราย ที่น่าจับตามองคือประเทศอินเดียที่มีการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันมากที่สุดของโลก ซึ่งการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศอินเดีย ส่งผลให้การแพร่ระบาดได้ลามเข้าสู่ บังคลาเทศ และเมียนมา สำหรับประเทศไทยซึ่งมีหลายจังหวัดมีพรมแดนติดกับเมียนมา หน่วยงานด้านความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขได้เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในผู้ที่เดินทาง และเพิ่มการเฝ้าระวังแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) มีส่วนร่วมในการสอดส่องในพื้นที่ และประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อพบความผิดปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในชุมชนและประเทศ

          กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ซึ่งเป็นหนึ่งจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา ที่ถือว่ามีความเสี่ยงเกิดการลักลอบเข้าประเทศของแรงงานต่างด้าวและนำเชื้อเข้าสู่ประเทศ ให้เร่งตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ อาทิ ชุดกาวน์,  ชุด Cover all, หน้ากาก N95, Surgical mask เป็นต้น และขอสนับสนุนจากส่วนกลางสำรองไว้เพิ่มเติมหากเกิดพบติดเชื้อหรือแพร่ระบาดในพื้นที่

          นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำแรงงานจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เข้ามาทำงานในขณะนี้ และไม่สนับสนุนการจ้างงานแรงงานผิดกฎหมาย เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่อาจพบการติดเชื้อโควิด 19 ได้ ส่วนประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาด เคร่งครัดในมาตรการป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ที่ใช้บริการในแพลตฟอร์มไทยชนะ เพราะหากพบผู้ติดเชื้อจะง่ายต่อการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรค

 *****************************

*************************  8 กันยายน 2563


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 636 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 กันยายน 2563 เวลา 15:24 น.