ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข ขอประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ”ป้องกันโรคโควิด-19


        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กำชับรณรงค์ให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ” เลือกใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม ป้องกันโรคโควิด-19

        บ่ายวันนี้ (10 มีนาคม 2563) ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สถาบันบำราศนราดูร พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค และร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ

        โดยสถาบันบำราศนราดูร เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่กระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมไว้รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกระบวนการคัดกรองผู้มารับบริการ เยี่ยมชมคลินิกโรคไข้หวัด และได้พูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่พักรักษาในห้องแยกโรคความดันลบผ่านระบบวิดีโอ ขอให้ผู้ป่วยอดทน ให้หมอดูแลรักษาให้หายป่วยไวๆ รวมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่และผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน ดูแลตัวเองให้แข็งแรงปลอดภัยด้วย

        หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 เขต ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อย่ากังวลเรื่องอื่น ให้ร่วมมือทุ่มเททำงานให้เต็มที่ ส่วนเรื่องผู้เดินทางเข้าประเทศ รวมถึงแรงงาน
นอกระบบที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ ฝากทุกเขตดูแลส่งต่อข้อมูล เฝ้าระวังดูแลให้ครบ 14 วัน ในเรื่องหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ขอให้ใช้อย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น ใช้เฉพาะบุคลากรที่ใกล้ชิดผู้ป่วย

        นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  กล่าวขอบคุณในการต้อนรับ  ขอให้นำนโยบายส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในการดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ” และรัฐบาลได้ทำหน้ากากผ้าประมาณ  50 ล้านชิ้น ให้ประชาชน เลือกใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะสม ทั้งนี้ จะได้เร่งรัดนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการติดตามผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ขอความร่วมมืออย่าเลี่ยงการกักกันตนเอง ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะมีโทษตามกฎหมาย

         “ขอชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำงานสอดประสานกันเป็นอย่างดี เห็นความตั้งใจในการทำงานที่เป็นระบบ มีความรักสามัคคีกัน รู้สึกมั่นใจในมาตรการที่เหมาะสม ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ทำให้สถานการณ์ของไทย เราควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีกว่าหลาย ๆ ประเทศ” พลเอกประยุทธ์กล่าว

****************************  10 มีนาคม 2563

   

  

  

  

**********************

 

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1350 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 มีนาคม 2563 เวลา 19:17 น.