ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.ให้โรงพยาบาลยะลาดูแลผู้บาดเจ็บ ส่งทีมสุขภาพจิตเยียวยาจิตใจ


          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ไม่สงบ ให้โรงพยาบาลยะลาดูแลเต็มที่ และเยี่ยมให้กำลังบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพะยา

          วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) ที่โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ไม่สงบ ว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้ผมและผู้บริหารมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บ และสั่งการให้โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ดูแลผู้บาดเจ็บทั้ง 5 คนอย่างเต็มกำลังความสามารถ วันนี้ทุกคนอาการดีขึ้น รวมทั้งผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยหนัก 2 รายจะย้ายออกไปดูแลต่อในหอผู้ป่วยธรรมดา และให้ส่งทีมด้านสุขภาพจิตเยียวยาจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในพื้นที่  

          นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพะยาทุกคนมีขวัญกำลังใจดี ซึ่งผู้บริหารทุกคนได้ฝากให้กำลังใจ และพร้อมสนับสนุนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการให้บริการพี่น้องประชาชน และการเพิ่มความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ เช่น กล้องวงจรปิด หรือปรับปรุงสถานที่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น มอบให้ผู้ตรวจราชการเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาใช้ก่อน และฝากพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลด้วย

          “ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการมาว่าพร้อมสนับสนุนทุกอย่างให้แก่พี่น้องกระทรวงสาธารณสุข พี่น้องอสม.และพี่น้องรพ.สต.ซึ่งก็อยู่ใกล้ชิดประชาชน หากมีอะไรให้ช่วยท่านก็พร้อมสนับสนุน ดูแลเรื่องขวัญกำลังใจเต็มที่” นายแพทย์สุขุมกล่าว

 *************************************  7 พฤศจิกายน 2562

****************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 474 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:02 น.