ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สิชล ต้นแบบ รพ.พึ่งตนเอง เพิ่มรักษาโรคเฉพาะทางอำนวยความสะดวกสร้างรายได้


          โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นแบบโรงพยาบาลพึ่งพาตนเอง จัดบริการรักษาโรคเฉพาะทาง  เตียงพิเศษหลายระดับสร้างรายได้เข้าโรงพยาบาล ลดภาระค่าเดินทาง ลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่

          วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2562) ที่โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ว่า ขอชื่นชมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสิชล ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถต่อยอดใช้พื้นที่ที่มีอยู่เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสะดวกสบาย (Comfortable hospital) และสร้างรายได้เข้าสู่โรงพยาบาล อาทิ บริการเตียงพิเศษหลายระดับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประมาณ 150 เตียง บริการห้องพักสำหรับญาติ ให้การรักษาในหลายกลุ่มโรคเฉพาะทาง อาทิ จักษุ ทันตกรรม รังสีวินิจฉัย เวชกรรมฟื้นฟู ไตเทียม แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาและลดความแออัด ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ เช่น ไปโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่มีระยะห่าง ประมาณ 74 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า 1 ชั่วโมง

          ทั้งนี้ โรงพยาบาลสิชล เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 300 เตียงให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในเขตอำเภอสิชล และในเขตรอยต่ออำเภอขนอม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอดอนสัก อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 *************************************** 5 พฤศจิกายน 2562

*************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 484 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:42 น.