ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

เอกชนสนับสนุน 65 ล้านบาท สร้างอาคารรังสีรักษา และเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช


          กระทรวงสาธารณสุข รับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มูลค่า 40 ล้านบาท และเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดมูลค่า 25 ล้านบาท ที่ได้รับบริจาคจากห้างสหไทยสรรพสินค้านครศรีธรรมราช และคุณจิมมี่ ชวาลา ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคหัวใจ ได้รับการดูแลรักษาใกล้บ้าน ลดการส่งต่อ ลดเวลารอคอย

          เช้าวันนี้ (4 พฤศจิกายน 2562) ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานรับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง กระจายความเชี่ยวชาญไปยังทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการใกล้บ้าน ลดรอคอย ลดแออัด โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้รับการสนับสนุนเครื่องฉายแสงและเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เมื่อปีงบประมาณ 2561 และได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคในการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาวงเงิน 40 ล้านบาท จากเจ้าของห้างสหไทยสรรพสินค้านครศรีธรรมราช จำนวน 30 ล้านบาท และคุณจิมมี่ ชวาลา 10 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้ลดการส่งตัวผู้ป่วยมะเร็งไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ซึ่งอยู่นอกเขตสุขภาพและต้องรอคิวนาน โดยที่ผ่านมาจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งตัวผู้ป่วยมะเร็งไปรักษานอกเขตปีละประมาณ 600-800 คน มากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 11 นอกจากนี้ คุณจิมมี่ ชวาลา ยังได้บริจาคเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดเครื่องที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มูลค่า 25 ล้านบาท สามารถให้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการผู้ป่วยได้ปีละประมาณ 2,000-2,500 คนต่อปี

          “ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างอาคารรังสีรักษา มอบเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือด ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ในการช่วยผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับการรักษาเร็วขึ้น ลดการเสียชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ให้มีเครื่องมือแพทย์ครบครัน เมื่อเจ็บป่วยไม่ต้องเดินทางไปรักษาในจังหวัดอื่น ดังเช่นชาวนครศรีธรรมราช” นายแพทย์สุขุมกล่าว

          สำหรับอาคาร สหไทย รังสีรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ประกอบด้วยห้องฉายแสง 2 ห้อง ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนรักษา 1 ห้อง ห้องตรวจ 3 ห้อง ห้องให้คำปรึกษาวางแผนรักษา 1 ห้อง ห้องทำงานแพทย์ และห้องประชุม เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 มีผู้ป่วยมารับการรักษาฉายแสงวันละ 50-60 ราย ตั้งแต่เปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ให้การฉายแสงรักษาครบคอร์สแล้วจำนวน 296 ราย ทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือศูนย์มะเร็งที่สุราษฏร์ธานี สามารถลดระยะในการรอคอย ลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยและญาติ

***************************************  4 พฤศจิกายน 2562


 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 392 view
วันที่ประกาศข่าว : 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:57 น.