ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุข ถวายพระสงฆ์ ณ วัดคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุข นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมมอบยาตำราหลวง ตู้ยา และทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดคลองวาฬ

          เช้าวันนี้ (30 ตุลาคม 2562) ที่วัดคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี

          ดร.สาธิตกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงสาธารณสุข นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้น 2,545,970 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และมอบยาตำราหลวง ตู้ยา ทั้งหมด 9 ชุด แก่วัดคลองวาฬ 6 ชุด โรงเรียน 3 แห่ง พร้อมบริจาคเงินแห่งละ 5,000 บาท 

          สำหรับเครื่องพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย 1.เครื่องสักการะบูชา ได้แก่ ผ้าห่มพระประธาน 1 ผืน เทียนพระปาติโมกข์ 1 ชุด 2.องค์พระกฐิน ได้แก่ ไตรจีวร บาตรอย่างดีพร้อมถุงบาตร โคมไฟตั้งโต๊ะ ช้อนส้อมคาว-หวานพร้อมซองบรรจุ ปิ่นโตสแตนเลส กระติกน้ำไฟฟ้า ขนาดบรรจุ 2.5 ลิตร พรม หมอนหนุนพร้อมปลอกหมอนสีเหลือง ผ้าแพรสีเหลือง อย่างละ 1 ชุด 3.เครื่องมือโยธา ได้แก่ ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป 1 กล่อง ประกอบด้วย ไขควง ค้อน คีม         

          วัดคลองวาฬ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ ไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา มีศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ 12 หลัง ห้องสมุด หอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน ปัจจุบันมีพระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต) เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าอาวาส ทั้งนี้ ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าวัดคลองวาฬเริ่มสร้างในสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างมาก่อนที่จะเป็นเมืองคลองวาฬ ซึ่งสมัยก่อนเป็นเมืองหน้าด่านที่ต้องรับศึกพม่า พระอุโบสถวัดคลองวาฬ เป็นพระอุโบสถที่มีความสวยงาม บริเวณรอบๆ มีภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศดี และถ้าได้กราบไหว้บูชา “พระเศรษฐีนวโกฏิ” แล้วจะทำให้เจริญในโภคทรัพย์ เงินทอง มั่งมีตลอดกาล

 ****************************** 30 ตุลาคม 2562

**************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 563 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:40 น.