ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.พร้อมสนับสนุนยาสามัญประจำบ้าน ให้ สส.ลงพื้นที่ ช่วยชาวบ้านน้ำท่วม


          กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น เตรียมยาสามัญประจำบ้านสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน

          วันนี้ (6 กันยายน 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้เกิดสภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย  และพร้อมจะช่วยดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นได้ให้องค์การเภสัชกรรมจัดเตรียมยาสามัญประจำบ้านชุดช่วยน้ำท่วม พร้อมให้การสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนยาสามัญประจำบ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไป

          ทั้งนี้ ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่กลุ่มงานประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข โทร 02-590-1150  โทรสาร 02-590-1128

   **********************************   6 กันยายน 2562

*********************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 309 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 กันยายน 2562 เวลา 09:48 น.