ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทีม MCATT ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


            กระทรวงสาธารณสุข ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม และญาติผู้เสียชีวิต จัดส่งยาชุดน้ำท่วมกว่า 50,000 ชุด สถานพยาบาลที่น้ำท่วม 67 แห่ง เกือบทุกแห่งเปิดให้บริการได้ตามปกติ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วม และหลังน้ำลด

          วันนี้ (5 กันยายน 2562) นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดส่งยาชุดน้ำท่วมกว่า 50,000 ชุด สนับสนุนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสถานพยาบาลในจังหวัดที่มีสถานการณ์น้ำท่วม ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (MCATT) ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม และญาติผู้เสียชีวิต พร้อมกำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เฝ้าระวังป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วง น้ำกัดเท้า และโรคหลังน้ำลด เช่น ฉี่หนู ดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาหาร พร้อมให้ทีมหมอครอบครัวให้การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ให้ขาดยา

           นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ออกปฏิบัติการรวม 86 ทีม ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและศูนย์พักพิง ให้บริการตรวจรักษาและให้สุขศึกษา 4,000 คน ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด ปวดศีรษะ วิงเวียน ผื่นคัน น้ำกัดเท้า และออกเยี่ยมบ้าน 2,753 หลังคาเรือน สำหรับสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ 67 แห่ง น้ำท่วมชั้น 1 ทางเข้าออก เปิดให้บริการได้ มี 5 แห่งที่ย้ายจุดบริการประชาชน ขณะนี้ส่วนใหญ่น้ำลดลง เข้าสู่ภาวะปกติ

          “ขอให้สถานพยาบาลทุกแห่ง เตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ พร้อมดูแลรักษาประชาชนทั้งในสถานพยาบาล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมและหลังน้ำลด” นายแพทย์สุขุมกล่าว

  ***************************** 5 กันยายน 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 294 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 กันยายน 2562 เวลา 13:12 น.