ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ. รวมพลังปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


          กระทรวงสาธารณสุข รวมพลังปั่นจักรยานออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนออกกำลังกาย ทุกวันที่ 26 ของทุกเดือนจนถึงธันวาคม 2562

          วันนี้ (26 สิงหาคม 2562) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สบส.รวมใจปั่นออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ครั้งที่ 2 โดยจัดครั้งแรกร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ในการเปิดโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

          นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้น้อมนำพระราชดำริและพระราชจริยวัตรด้านการออกกำลังกายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรม “สบส.รวมใจปั่นออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติ ฯ” เป็น 1 ในโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนและครอบครัวร่วมกันออกกำลังกาย ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง หัวใจ ปอดและระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และมีความสุข สนุกสนาน ลดความเครียดจากการทำงาน

          “ขอให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพให้แข็งแรง ทำให้เจ็บป่วยลดลง เมื่อไม่เจ็บป่วยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่เสียเวลามาโรงพยาบาล ก็จะทำให้โรงพยาบาลลดความแออัดลงได้” นายอนุทินกล่าว  

          ด้านนายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กล่าวว่า กิจกรรม “สบส.รวมใจปั่นออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติ ฯ” จัดทุกวันที่ 26 ของทุกเดือนจนถึงธันวาคม 2562 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค สำหรับกิจกรรมในส่วนกลางวันนี้ เป็นการปั่นตามเส้นทางจักรยานของกระทรวงสาธารณสุข ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร และในเดือนกันยายนจะจัดในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนใจร่วมปั่นจักรยานสอบถามได้ที่ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 085 484 8619  e-mail : porntipa_y@hotmail.com

  ******************************** 26 สิงหาคม 2562

**************************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 1142 view
วันที่ประกาศข่าว : 26 สิงหาคม 2562 เวลา 16:07 น.