ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

1.สถานการณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

1. กรุงเทพมหานคร : ไม่มีสถานีที่มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน 

2. ปริมณฑล : ไม่มีสถานีที่มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน 

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ และกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กทม. ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.

 

2. ข่าว ประจำวัน

          วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2562) กรมอนามัยและสำนักอนามัย กองควบคุมโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร              ได้จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขดูแลประชาชนและรณรงค์ให้ความรู้ ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย หน้ากากN95 และแผ่นพับ                ใน 3 เขต ได้แก่ ภาษีเจริญ ห้วยขวาง และปทุมวัน ทั้งนี้จากการประเมินพบว่า ประชาชนให้ความสนใจและมีความเข้าใจในการปฏิบัติตนป้องกันฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น

 

3. สรุปผลการให้บริการสายด่วน 1422 ปรึกษาประชาชน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามเรื่อง วิธีปฏิบัติตนเมื่อจะเข้าไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5

ตอบ แนะนำให้ติดตามและประเมินสถานการณ์ค่าฝุ่นในพื้นที่ที่จะเดินทางไปผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แอพลิเคชั่น air4thai หรือ air visual ถ้ามีค่าอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ขอให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากาก N95

 

4. ข้อแนะนำประจำวัน

1. ประชาชนสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ

2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์

3. คำแนะนำเพิ่มเติมเว็บไซต์กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุข

 *************************************** 10 กุมภาพันธ์ 2562

***********************************************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 596 view
วันที่ประกาศข่าว : 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:47 น.