ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.แนะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เด็กเล็กเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่


          กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว ดูแลสุขภาพให้พร้อมเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สถานที่ต่าง ๆ แออัดมีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ความอ่อนเพลียจากการใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติ

          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้สถานที่ต่าง ๆ แออัด มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติ รวมทั้งสภาพภูมิกาศเปลี่ยนแปลง กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว ร่างกายอาจอ่อนเพลีย ปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หอบหืด ข้อมูลสำนักระบาดวิทยาในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 24 ธันวาคม 2561 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 36,046 ราย เสียชีวิต 1 ราย

         “ขอให้ดูแลความอบอุ่นของร่างกาย ต้องสวมเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ สำหรับเด็กเล็ก ระบบภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์ จะมีโอกาสรับเชื้อโรคมากขึ้น ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด โดยเฉพาะห้องแอร์หรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงได้รับเชื้อโรคติดต่อทางละอองฝอยจากการไอหรือจาม รวมทั้งโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารจากการรับประทานอาหารนอกบ้าน” นายแพทย์สุขุมกล่าว 

          นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ขอให้วางแผนการเดินทาง เตรียมยาประจำตัวทั้งของผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวระยะทางไกลควรหยุดพักทุก 2 ชม. เพื่อลดความเครียดจากการอุดอู้ที่ต้องอยู่ในยานพาหนะเป็นเวลานาน ควรล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ควรเตรียมยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก ยาแก้แพ้ ปรอทวัดไข้ ยาทาแก้แมลงสัตว์กัดต่อย ทั้งนี้ หากเจ็บป่วย มีไข้สูง ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกล พักผ่อนอยู่ที่บ้าน เช็ดตัวบ่อย ๆ  หากกินยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นภายใน 1- 2 วันขอให้ไปพบแพทย์ แต่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตขณะเดินทาง ขอให้ไปพบแพทย์โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทร 1669

************************************************  29 ธันวาคม 2561

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 428 view
วันที่ประกาศข่าว : 29 ธันวาคม 2561 เวลา 10:20 น.