ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลสงขลา ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพพนักงาน ที่สัมผัสสารเคมีในสถานประกอบการ


วันที่ 19 กันยายน 2566 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลา ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพพนักงานที่สัมผัสสารเคมีในสถานประกอบการ ในบริษัทปิติฟูดส์ จำกัด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานลดความเสี่ยงจากการทำงานที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมี โดยทำการเดินสำรวจความเสี่ยง ในสถานประกอบการ การออกแบบการตรวจสุขภาพให้พนักงาน การตรวจสุขภาพและการตรวจตามปัจจัยเสี่ยง จากการทำงานให้กับพนักงาน และการคืนข้อมูลการสำรวจสิ่งแวดล้อมดูแลสุขภาพพนักงานให้กับสถานประกอบการจากหน่วยงาน : รพ.สงขลา เปิดดู 280 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 กันยายน 2566 เวลา 11:01 น.