ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลสุโขทัย ลงพื้นที่สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ


วันที่ 18 กันยาบน 2566 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย ลงพื้นที่สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ
 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย และภาคีเครือข่าย
 ได้แก่ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.สุโขทัย กองโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
 กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายกฏหมายที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายสุขภาพ
ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย ดำเนินการสอบสวนโรคจากฝุ่นหินซิลิก้า จำนวน 2 ราย ในพนักงานโรงโม่หินแห่งหนึ่ง
 ดำเนินการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานและให้คำแนะนำในการกำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพในพื้นที่ ต่อไป


จากหน่วยงาน : โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดดู 22 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 กันยายน 2566 เวลา 10:57 น.