ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 / 2556


     วันที่ 21 กันยายน 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายประกิจ วงค์ประเสิรฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่างๆ พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้พบปะ เสนอข้อคิดเห็น ตลอดจนแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายต่างๆ ของจังหวัดและรัฐบาล ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ


จากหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดดู 53 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 กันยายน 2566 เวลา 10:18 น.