ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง บ้านหนองกุง ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด


วันที่ 21 กันยายน 2566 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ และสมาชิก พอ.สว. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12 และโครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง บ้านหนองกุง ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โดย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. บริการตรวจรักษาผู้ป่วย มีบริการด้านทันตกรรม เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนไทยและแผนจีน อัลตร้าซาวด์คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มีผู้เข้ารับบริการรวม 491 ราย แก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการดูแลรักษาต่อที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดต่อไป

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 21 กันยายน 2566


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.ร้อยเอ็ด เปิดดู 44 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 กันยายน 2566 เวลา 08:14 น.