ข่าวรอบรั้ว ภูมิภาค

พิมพ์

‘กก.อาหารปลอดภัย’ โชว์ 5 โครงการเด่น 'ตลาดสดเทศบาลศรีสงคราม' คว้าตลาดสดน่าซื้อ 'ระดับดีมาก 5 ปีซ้อน'


 

       วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานอาหารปลอดภัยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2566 โดยนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านอาหารปลอดภัยฯ จังหวัดนครพนม โครงการเด่น 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพจังหวัดนครพนม ปี 2566 2) โครงการยกระดับคุณภาพสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้มาตรฐาน จังหวัดนครพนม ปี 2566 3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดนครพนม 4) โครงการพัฒนาศักยภาพด่านอาหารและยานครพนม และ 5) โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร สรุปผลแบบประเมินตนเองตามระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยฯ โครงการจังหวัดอาหารปลอดภัย สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารฯ และสรุปผลการดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ ระดับดีมาก “ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม” 5 ปีซ้อน จากกรมอนามัย 

        สำหรับตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ “ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม” ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก 5 ปีซ้อน จากกรมอนามัย เป็นตลาดสดประเภทที่ 1 เข้ำจำหน่ายน เมื่อ 6 กรกฎาคม 2560 - ภายในอาคารมีแผงวางสินค้า-อาหาร จำนวน 184 แผง มีอาการพาณิชย์ และอาคารโดม จำนวน 40 ห้อง รวมมีผู้ประกอบการ 243 คน เร่ิมมีการซื้อขายตั้งแต่เวลา 02.00-20.00 น. มีห้องปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อน และมีการประชาสัมพันธ์ขข้อมูลข่าวสาร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ติดตั้งกล้องวงจรปิด 32 ตัว บริหารจัดการโดยคณะกรรมการชมรมตลาดสด 1 คณะ จำนวน 24 คน

        อนึ่ง เกณฑ์การประเมินตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก (กระทรวงสาธารณสุข) ประกอบด้วย 1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 41 ข้อ 2) ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล จำนวน 5 ข้อ 3) ด้านความปลอดภัยอาหาร จำนวน 2 ข้อ และ 4) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 ข้อ

 

Facebook: งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022mZ2LWZaxWQF2UFMLiehLQy2Nkt6U9JqQ8h8LJ1hYNihuhSyUp2mTxpTD5pbMCUbl&id=100064836695194&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Facebook: R8WAY_Communication
https://www.facebook.com/groups/476679682438212/permalink/6222013337904789/?sfnsn=mo&ref=share&mibextid=KtfwRi

Facebook: โอเค-นครฯ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0QdGKQJRcuBPge4d1fNEg1nGC7zWvD7g8Ym7GWcybVRrbdnzREzAo4oeRwmftr5nUl&id=100070154287726&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

 


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม เปิดดู 134 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 21:59 น.